Homepage

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Most Viewed

Zamówienia można składać na adres:

 

Usuwanie barwników z wód i ścieków metoda sorpcji na neogeńskich iłach smektytowych

Usuwanie barwników z wód i ścieków metoda sorpcji na neogeńskich iłach smektytowych

Joanna Kyzioł-Komosińska, Magdalena Pająk

Prace i Studia, nr 83, Zabrze 2012

Cena: 42 zł brutto

 

 


Wpływ przemysłu koksochemicznego na podatność magnetyczną gleb oraz zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i metali ciężkich w glebach

Wpływ przemysłu koksochemicznego na podatność magnetyczną gleb oraz zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i metali ciężkich w glebach

Marzena Rachwał, Zygmunt Strzyszcz

Prace i Studia, nr 80, Zabrze 2012

Cena: 42 zł brutto

 


Właściwości aerozolu ze źródeł komunikacyjnych

Właściwości aerozolu ze źródeł komunikacyjnych

Wioleta Rogula-Kozłowska, Józef Stefan Pastuszka, Ewa Talik

Prace i Studia, nr 80, Zabrze 2011

Cena: 42 zł brutto

 


 

Właściwości pyłu respirabilnego emitowanego z wybranych instalacji

Właściwości pyłu respirabilnego emitowanego z wybranych instalacji

Red. Jan Konieczyński

Prace i Studia, nr 79, Zabrze 2010

Cena: 42 zł brutto

 


 

Zastosowanie magnetometrii do monitoringu i oceny ekologicznej gleb na obszarach objętych wpływem emisji przemysłowych

Zastosowanie magnetometrii do monitoringu i oceny ekologicznej gleb na obszarach objętych wpływem emisji przemysłowych

Zygmunt Strzyszcz, Marzena Rachwał

Prace i Studia nr 78, Zabrze 2010

Cena: 42 zł brutto

 


 

Chromatografia jonowa. Stan obecny i Perspektywy Rozwojowe

Chromatografia jonowa. Stan obecny i Perspektywy Rozwojowe

Red. Rajmund Michalski

Prace i Studia, nr 77, Zabrze 2009

Cena: 42 zł brutto

 


 

Wpływ intensywności gospodarowania uproszczeń uprawy gleby na wschody chwastów

Wpływ intensywności gospodarowania uproszczeń uprawy gleby na wschody chwastów

Jarosław Sławiński

Prace i Studia, nr 76, Zabrze 2008

Cena: 42 zł brutto

 


 

Wykorzystanie kopalin towarzyszących pokładom złóż węgli brunatnych do usuwania metali ciężkich z wód i ścieków

Wykorzystanie kopalin towarzyszących pokładom złóż węgli brunatnych do usuwania metali ciężkich z wód i ścieków

Joanna Kozioł-Komosińska, Leszek Kukułka

Prace i Studia, nr 75, Zabrze 2008

Cena: 42 zł brutto

 


 

Zastosowanie chromatografii jonowej w analityce środowiskowejZastosowanie chromatografii jonowej w analityce środowiskowej

Red. Rajmund Michalski

Prace i Studia, nr 74, Zabrze 2008

Cena: 42 zł brutto

 


 

Rtęć w środowisku atmosferycznymRtęć w środowisku atmosferycznym

Stanisław Hławiczka

Prace i Studia, nr 73, Zabrze 2008

Cena: 42 zł brutto

 


 

Określenie statycznych i dynamicznych właściwości ciągłej hodowli biomasy w obecności kadmu jako inhibitora

Określenie statycznych i dynamicznych właściwości ciągłej hodowli biomasy w obecności kadmu jako inhibitora

Jerzy Mazierski

Prace i Studia, nr 72, Zabrze 2008

Cena: 42 zł brutto

 


 

Bioakumulacja metali ciężkich w wybranych elementach antropogenicznych ekosystemów wodnych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Bioakumulacja metali ciężkich w wybranych elementach antropogenicznych ekosystemów wodnych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Maciej Kostecki

Prace i Studia, nr 71, Zabrze 2007

Cena: 42 zł brutto

 


 

Chromatografia jonowa. Nowoczesna metoda oznaczania anionów i kationów w wodach i ściekach

Chromatografia jonowa. Nowoczesna metoda oznaczania anionów i kationów w wodach i ściekach

Red. Rajmund Michalski

Prace i Studia, nr 70, Zabrze 2007

Cena: 42 zł brutto

 


 

Rainfall kinetic energy measurments with impactometerimplementation

Rainfall kinetic energy measurments with impactometerimplementation

Paweł Licznar, Janusz Łomotowski

Prace i Studia, nr 69, Zabrze 2007

Cena: 42 zł brutto

 


 

Radioizotopy w osadach dennych wybranych zbiorników antropogenicznych Górnego Śląska

Radioizotopy w osadach dennych wybranych zbiorników antropogenicznych Górnego Śląska

Maciej Kostecki, Marek Tuszyński

Prace i Studia, nr 68, Zabrze 2007

Cena: 42 zł brutto

 


 

Wpływ zbiorników wstępnych na zmiany jakości wód retencjonowanych w zbiornikach głównych

Wpływ zbiorników wstępnych na zmiany jakości wód retencjonowanych w zbiornikach głównych

Mirosław Wiatkowski, Włodzimierz Czamara, Krzysztof Kuczewski

Prace i Studia, nr 0, Zabrze 2006

Cena: 42 zł brutto

 


 

Emisja zanieczyszczeń z kotłów fluidalnych

Emisja zanieczyszczeń z kotłów fluidalnych

Red. Jan Konieczyński

Prace i Studia, nr 66, Zabrze 2005

Cena: 42 zł brutto

 


 

Zbiornik Paprocany. Limnologia-HydrobiologiaPodstawy chromatografii jonowej

Zbiornik Paprocany. Limnologia-Hydrobiologia

Maciej Kostecki, Mariola Krodkiewska

Prace i Studia, nr 65, Zabrze 2005

Cena: 42 zł brutto

 


 

Występowanie benzenu i jego pochodnych alkilowych w powietrzu atmosferycznym na obszarach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem rejonów tras komunikacyjnych

Występowanie benzenu i jego pochodnych alkilowych w powietrzu atmosferycznym na obszarach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem rejonów tras komunikacyjnych

Magdalena Żak, Jan Konieczyński, Krzysztof Klejnowski

Prace i Studia, nr 64, Zabrze 2005

Cena: 42 zł brutto

 


 

Rezerwaty leśne Opolszczyzny - stan i technogenne zagrożenia

Rezerwaty leśne Opolszczyzny - stan i technogenne zagrożenia

Grzegorz Kusza, Zygmunt Strzyszcz

Prace i Studia, nr 63, Zabrze 2005

Cena: 42 zł brutto

 


 

Nowe rozwiązania zakresie analityki specjacyjnej bromków/bromianów(v) oraz chromu (iii)/chromu (vi) w próbkach środowiskowych z wykorzystaniem chromatografii jonowej

Nowe rozwiązania zakresie analityki specjacyjnej bromków/bromianów(v) oraz chromu (iii)/chromu (vi) w próbkach środowiskowych z wykorzystaniem chromatografii jonowej

Rajmund Michalski

Prace i Studia, nr 62, Zabrze 2005

Cena: 42 zł brutto


 

Rekultywacja i biologiczne zagospodarowanie odpadów górnictwa węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem centralnych zwałowisk

Rekultywacja i biologiczne zagospodarowanie odpadów górnictwa węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem centralnych zwałowisk

Zygmunt Strzyszcz, Zdzisław Harabin

Prace i Studia, nr 61, Zabrze 2004

Cena: 42 zł brutto

 


 

Ocena przydatności i zasady stosowania różnorodnych odpadów do rekultywacji zwałowisk oraz terenów zdegradowanych działalnością przemysłową

Ocena przydatności i zasady stosowania różnorodnych odpadów do rekultywacji zwałowisk oraz terenów zdegradowanych działalnością przemysłową

Zygmunt Strzyszcz

Prace i Studia, nr 60, Zabrze 2004

Cena: 42 zł brutto


 

Wykorzystanie magnetometrii do oceny zanieczyszczenia gleb i osadów jeziornych

Wykorzystanie magnetometrii do oceny zanieczyszczenia gleb i osadów jeziornych

Tadeusz Magiera

Prace i Studia, nr 59, Zabrze 2004

Cena: 42 zł brutto

Aktualności

Our location