Research Council

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Most Viewed

RADA NAUKOWA
INSTYTUTU PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
W KADENCJI 2019–2022

 

Przewodnicząca Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA – Członek Rzeczywisty PAN

 

Zastępcy Przewodniczącej

Dr hab. inż. Izabela SÓWKA prof. PWroc.

Dr hab. Iwona SZWACH, prof. ICSO

Sekretarz

Dr Marzena RACHWAŁ, Prof. IPIŚ PAN (do 26.03.2021)

Dr Małgorzata WAWER (od 26.03.2021)

Profesorowie reprezentujący Wydział IV PAN

Prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI – Członek Rzeczywisty PAN

Prof. dr hab. inż. Lucjan PAWŁOWSKI – Członek Korespondent PAN

Samodzielni pracownicy naukowi spoza IPIŚ PAN

Prof. dr hab. inż. Wojciech FRANUS

Dr hab. inż. Krzysztof GALOS, prof. SGSMiE PAN

Prof. dr hab. Janusz JANECZEK

Prof. dr hab. Anna KARCZEWSKA

Prof. dr hab. inż. Krystyna KONIECZNY

Prof. dr hab. inż. Marek KOWALCZUK

Dr hab. inż. Wioletta ROGULA-KOZŁOWSKA, prof. SGSP

Dr hab. inż. Andrzej KULIG, prof. PW

Prof. dr hab. inż. Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA

Prof. dr hab. inż. Grzegorz MALINA

Dr hab. Aleksander PIETRUCZUK, prof. GIF PAN

Prof. dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER

Dr hab. inż. Izabela SÓWKA, prof. PWroc.

Dr hab. Iwona SZWACH, prof. ICSO

Prof. dr hab. inż. Krzysztof WARMUZIŃSKI † (zm. 2.06.2019)

Prof. dr hab. inż. Tomasz WINNICKI

Samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni w IPIŚ PAN w pełnym wymiarze czasu

Prof. dr hab. inż. Michał BODZEK

Dr hab. Magdalena JABŁOŃSKA-CZAPLA, prof. IPIŚ PAN

Prof. dr hab. inż. Marianna CZAPLICKA

Prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA – Członek Rzeczywisty PAN

Prof. dr hab. inż. Joanna KYZIOŁ-KOMOSIŃSKA

Dr hab. inż. Maciej KOSTECKI, prof. IPIŚ PAN

Prof. dr hab. Tadeusz MAGIERA

Dr hab. inż. Jerzy MAZIERSKI (do 14.01.2020)

Dr hab. Rajmund MICHALSKI, prof. IPIŚ PAN

Dr hab. Marzena RACHWAŁ, Prof. IPIŚ PAN  (do 31.05.2021)

Prof. dr hab. inż. Irena TWARDOWSKA

Pracownicy IPIŚ PAN z grupy asystentów i adiunktów zatrudnieni w IPIŚ PAN w pełnym wymiarze czasu

Dr inż. Agnieszka DZIENISZEWSKA

Dr Ewa MISZCZAK

Dr Magdalena PAJĄK

Dr Małgorzata WAWER


 

Our location