Planowane

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Most Viewed

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram X Konferencji Naukowej Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce.

Uprzejmie informujemy, że Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu przy współpracy z siecią naukową AIRCLIM-NET organizuje w Zakopanem w dniach od 18 do 21 października 2017 r. X Konferencję Naukową OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE.

Nawiązując do rozpoczętego w 1996 r. cyklu konferencji naukowych poświęconych ochronie powietrza zamierzamy zorganizować spotkanie środowiskowe badaczy i praktyków o uznanym dorobku oraz młodej kadry zaangażowanej w działalności w tej problematyce. Prosimy o zarezerwowanie w swoich planach czasu na to spotkanie i na przygotowanie wystąpień.

Szanowni Państwo,

W związku z dużą liczbą zapytań kierowanych do nas przez uczestników X Konferencji Ochrona Powietrza W Teorii i Praktyce informujemy, że opłata konferencyjna obejmuje: opłatę konferencyjną wraz z materiałami, druk artykułów w czasopismach z listy A lub B, 3 noclegi, wyżywienie, a także prezentację wyników w formie ustnej, posteru lub bez wystąpienia. W przypadku wygłaszania referatu, możliwe jest w ramach opłaty zaprezentowanie dodatkowo jednego posteru.

38th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants Dioxin 2018 & 10th International PCB Workshop 26 – 31 August 2018, Kraków, Poland.

Our location