Planowane

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Most Viewed

head

 

Komunikat nr 1

 

 Uprzejmie informujemy, że Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu przy współpracy z firmą Radwag organizuje
w Radomiu w dniach od 17 do 20 listopada 2020 roku Międzynarodową Konferencję pt: „Conference on Applied metrology in Air Quality Research”. Celem  konferencji  jest przedstawienie i omówienie problemów metrologicznych oraz analitycznych dotyczących:

 

  • emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz jego przemian w atmosferze,
  • zarządzania środowiskiem z uwzględnieniem jakości powietrza
    oraz aktualnych aspektów prawnych,
  • automatycznych metod badania koncentracji pyłu zawieszonego,  
  • możliwości zastosowania automatycznych systemów wagowych zgodnych z normą EN 12341:2014 do określania koncentracji pyłu zawieszonego PM 2.5/PM10,
  • metod detekcji składników pyłów zawieszonych,
  • metod badania podatności magnetycznej pyłów, gleb oraz odpadów przemysłowych.

 

W trakcie konferencji odbędzie się panel techniczny w trakcie którego zostaną zaprezentowane najnowsze rozwiązania urządzeń stosowanych w badaniach jakości środowiska.

Planujemy wydanie wszystkich przyjętych referatów i komunikatów w formie monografii. W czerwcu 2020 roku na stronie www.ipis.zabrze.pl zostanie umieszczony Komunikat nr 2 zawierający kartę uczestnictwa, informację o hotelu, kosztach uczestnictwa oraz terminarz przygotowania do druku referatów, posterów i komunikatów.

Osoby, które zamierzają uczestniczyć w Konferencji, proszone są o nadesłanie zwrotnych informacji w formie elektronicznej na adres

W imieniu Komitetu Naukowego:        Prof. Marianna Czaplicka

oraz Komitetu Organizacyjnego:          dr  Patrycja Rogula-Kopiec

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustaleniami podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Chemii Analitycznej PAN  w związku z panującą sytuacją pandemiczna w dniach 23-26 czerwca 2021 w Opolu odbędzie się konferencja zatytułowana QUO VADIS Life Sciences, łącząca w sobie trzy niezależne konferencje. Jedną z nich będzie XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2021”. Wszelkie informacje są na bieżąco podawane na stronie konferencji

www.opoleconference2021.wch.uni.opole.pl

Zachęcam do zapoznania się z szczegółowymi informacjami.

Odnośnie konferencji IC 2021:

Zainteresowane osoby, które na początku tego roku zgłosiły się do udziału w  konferencji IC 2020 (planowanej początkowo na 21-22 kwietnia 2020, a następnie 3-4 listopada 2020) proszone są o potwierdzenie swojego udziału oraz aktualności zgłoszonych wystąpień (tytuł, skład autorski oraz abstrakt).

Informacje o poprzedniej konferencji znajdują się na stronie http://ipis.pan.pl/pl/pm-konferencje/zakonczone/788-xii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-chromatografia-jonowa-i-techniki-pokrewne-2018

W imieniu Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Rajmund Michalski

 

 

Uprzejmie informujemy, że patronat honorowy naszej konferencji objęło czasopismo- Sustainability, wydawnictwa MDPI

SI banner

 

Our location