(Polluted Land Reclamation Central Europe) czyli Rekultywacja Zanieczyszczonych Obszarów w Europie Centralnej

Projekt Interreg Europa Centralna (PoLaRecCE)

Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Magiera

Projekt trwający

IPIŚ PAN jest Liderem projektu, w który zaangażowanych jest łącznie 10 partnerów z 6 krajów (Włochy, Austria, Węgry, Słowenia, Chorwacja i Polska).


Data rozpoczęcia projektu: 06.2024 r.
Data zakończenia projektu: 11.2026 r.

Oczyszczanie skażonych gleb w Europie Centralnej

W wielu naszych regionach gleby rolne, pomimo skażenia przez różnego rodzaju zanieczyszczenia, są nadal wykorzystywane do produkcji żywności roślinnej i zwierzęcej. Skutkuje to, niekontrolowanym wprowadzaniem zanieczyszczeń do ludzkiego łańcucha pokarmowego.

Projekt PoLaRecCE (Polluted Land Reclamation Central Europe) czyli Rekultywacja Zanieczyszczonych Obszarów w Europie Centralnej, ma na celu wypracowanie programu zrównoważonego zarządzania terenem oraz przetestowanie najnowocześniejszych technik i narzędzi do remediacji zdegradowanych gleb w kierunku poza żywnościowej produkcji rolniczej.

Partnerzy projektu będą dzielić się i rozpowszechniać wiedzę zdobytą na pilotażowych obszarach doświadczalnych oraz zaproponują ekonomicznie opłacalne rozwiązania, które będą służyć podtrzymaniu i rozwijaniu poza żywnościowej produkcji rolnej, bądź przyczynią się do bezpiecznego dla środowiska przekształcenia lub neutralizacji zanieczyszczonych gleb.

 

Strona projektu: https://www.interreg-central.eu/projects/polarecce 

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20