Projekty

Woda atmosferyczna jako marker pochodzenia pyłu zawieszonego
Projekt NCN (nr.: 2016/23/D/ST10/02705)

Kierownik: dr inż. Kamila Widziewicz-Rzońca

Projekt zakończony
Charakterystyka związków organicznych w fazie stałej w spalinach ze spalania paliwa i odpadów komunalnych w domowym kotle CO
Projekt NCN (nr.: 2013/11/N/STI 0/00995)

Kierownik: mgr inż. Ewelina Cieślik

Projekt zakończony
Przemiany wybranych pierwiastków (metali i metaloidów) podczas migracji na drodze emitor - powietrze - gleba
Projekt NCN (nr.: 2016/23/B/ST10/02789)

Kierownik: Wioletta Rogula-Kozłowska

Projekt zakończony
Sposób wiązania metali w osadach ściekowych a ryzyko ekologiczne
Projekt NCN (Nr.: 2019/35/D/ST10/02575)

Kierownik: dr inż. Malwina Tytła

Projekt zakończony
Forma chemiczna metali ciężkich w osadach ściekowych jako wskaźnik ryzyka ekologicznego
Projekt NCN (Nr.: 2018/02/X/ST10/02130)

Kierownik: dr inż. Malwina Tytła

Projekt zakończony
Metale ciężkie w osadach ściekowych a ryzyko ekologiczne
Projekt przyznany przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Nr.: DMN8)

Kierownik: dr inż. Malwina Tytła

Projekt zakończony

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20