Projekty

Monitoring stanu wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie Odzysku Węgla na składowisku KWK "Dębieńsko" w Czerwionce – Leszczyny.
Prace na rzecz środowiska

Kierownik: prof. dr hab. inż., prof. zwycz. Irena Twardowska

Projekt zakończony
Rozwój zintegrowanych metod geofizyczno-geochemicznych do oceny i kontroli  zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych na obszarach problematycznych - IMPACT
NCBiR (Norway Grants) : Pol-Nor/199338/45

Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Magiera

Projekt zakończony
System informacji o jakości  powietrza na obszarze Pogranicza  Polsko‐Czeskiego w rejonie  Śląska i Moraw (AIR SILESIA)
Prace na rzecz środowiska

Kierownik: dr inż. Krzysztof Klejnowski

Projekt zakończony
Mobilność form specjalnych  arsenu, antymonu i chromu  w wybranych ekosystemach  rzek Górnego Śląska - MoSpeSil
POl-Nor/205627/55/2013

Kierownik: dr hab. Magdalena Jabłońska-Czapla, Prof. IPIS PAN

Projekt zakończony
Strona 3 z 3

Kontakt

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20