Strona startowa

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Zabrze 16.02.2012

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia, nie przekraczającej wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 14 000,00 Euro.

Przedmiotem postępowania jest zamówienie na sukcesywną dostawę materiałów laboratoryjnych oraz elementów eksploatacyjnych do aparatury laboratoryjnej,

Termin składania ofert upływa 29.02.2012 o godzinie 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Oferta

Załączniki I i II

Umowa

Zabrze, 20.02.2012

W dniu dzisiejszym do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, którego treść zamieszczamy poniżej.

Zapytanie

Zabrze, 20.02.2012

W dniu dzisiejszym Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadanie pytania. Jednocześnie informujemy, że zmieniła się treść SIWZ oraz ogłoszenia.

Treść odpowiedzi

Ogłoszenie

SIWZ

Oferta

Załączniki I, II i III

Umowa

Zabrze, 01.03.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I materiały laboratoryjne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część II elementy eksploatacyjne do aparatury laboratoryjnej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część III materiały filtracyjne

Zabrze, 08.03.2012

Zamawiający informuje, że została podpisana umowa na sukcesywną dostawę materiałów laboratoryjnych oraz elementów eksploatacyjnych do aparatury laboratoryjnej część I i II.

ogłoszenie

Zabrze, 21.03.2012

Zamawiający informuje, że została podpisana umowa na sukcesywną dostawę materiałów laboratoryjnych oraz elementów eksploatacyjnych do aparatury laboratoryjnej część III.

ogłoszenie

Aktualności

Nasza siedziba