Strona startowa

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Zabrze, 22.03.2012

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia, przekraczającej wyrażonej w złotych, równowartość kwoty 14 000,00 Euro.

Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę materiałów laboratoryjnych oraz odczynników i wzorców na potrzeby realizacji projektu ZIZOZap.

Termin składania ofert upływa 11.04.2012 o godzinie 10:00

Ogłoszenie

SIWZ

Oferta

Załącznik I, II, III

Umowa

Zabrze, 23.03.2012

Informujemy, że w dniu dzisiejszym do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści.

zapytanie

Zabrze, 26.03.2012

W dniu dzisiejszym Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadanie pytania. Jednocześnie informujemy, że zmieniła się treść SIWZ oraz ogłoszenia.

Treść odpowiedzi

Ogłoszenie

SIWZ

Oferta

Załączniki I, II, III, IV

Umowa

Zabrze, 28.03.2012

Informujemy, że w dniu dzisiejszym do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści.

zapytanie

Zabrze, 30.03.2012

W dniu dzisiejszym Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadanie pytania. Jednocześnie informujemy, że zmieniła się treść SIWZ oraz ogłoszenia.

Treść odpowiedzi

Ogłoszenie

SIWZ

Oferta

Umowa

Załączniki I, II, III, IV, V

Zabrze, 05.04.2012

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące części IV.

Odpowiedź

Zabrze, 13.04.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I - materiały laboratoryjne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część IV - materialy laboratoryjne - akcesoria

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część V - materialy laboratoryjne - akcesoria II

Zabrze, 16.04.2012

Zawiadomienie o wyniku postępowania – część II – odczynniki i wzorce

Zawiadomienie o wyniku postępowania – część III – elementy eksploatacji urządzeń

Zabrze, 19.04.2012

Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego po ponownej ocenie złożonych ofert – część IV materiały laboratoryjne - akcesoria

Zabrze, 07.05.2012

Zamawiający informuje, że została podpisana umowa na dostawę części II zamówienia tj. odczynników i wzorców

ogłoszenie

Zabrze, 09.05.2012

Zamawiający informuje, że zostały podpisane umowy na:

część I – materiały laboratoryjne

część III – materiały laboratoryjne – elementy eksploatacji urządzeń

część IV – materiały laboratoryjne – akcesoria

część V – materiały laboratoryjne – akcesoria II

Ogłoszenie

Aktualności

Nasza siedziba