Rada Naukowa

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Zabrzu

Najczęściej oglądane

RADA NAUKOWA
INSTYTUTU PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
W KADENCJI 2015 (2016) - 2018

 

Przewodnicząca Rady Naukowej
Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska
Członek Korespondent PAN

 

Zastępcy Przewodniczącej
Prof. dr hab. inż. Józef HOFFMANN

Prof. dr hab. inż. Krzysztof WARMUZIŃSKI

 

Sekretarz
Dr hab. Marzena RACHWAŁ

 

Profesorowie reprezentujący Wydział IV PAN
Prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI – Członek Korespondent PAN
Prof. dr hab. Lucjan PAWŁOWSKI – Członek Korespondent PAN

 

Samodzielni pracownicy naukowi spoza IPIŚ PAN
Prof. dr hab. Franciszek BUHL
Prof. dr hab. inż. Józef HOFFMANN
Prof. dr hab. inż. Stanisław KANDEFER
Prof. dr hab. inż. Krzysztof KUCZEWSKI
Dr hab. inż. Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA, prof. Pol. Cz.
Dr hab. Jerzy MAZIERSKI
Prof. dr hab. inż. Korneliusz MIKSH
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz MOKRZYCKI
Dr hab. Józef PASTUSZKA, prof. Pol. Śl.
Prof. dr hab. inż. Jadwiga SZCZEPAŃSKA-PLEWA
Prof. dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER
Dr hab. inż. Jan SKOWRONEK
Prof. dr hab. inż. Jan SUSCHKA
Prof. dr hab. inż. Krzysztof WARMUZIŃSKI
Prof. dr hab. inż. Tomasz WINNICKI


Samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni w IPIŚ PAN w pełnym wymiarze czasu
Prof. dr hab. inż. Michał BODZEK
Dr hab. Magdalena JABŁOŃSKA-CZAPLA
Prof. dr hab. inż. Marianna CZAPLICKA
Prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA Członek Korespondent PAN
Prof. dr hab. inż. Joanna KYZIOŁ-KOMOSIŃSKA
Prof. dr hab. Jan KONIECZYŃSKI
Dr hab. inż. Maciej KOSTECKI
Dr hab. inż. Wioletta ROGULA-KOZŁOWSKA
Dr hab. Tadeusz MAGIERA, prof. IPIŚ PAN
Dr hab. Rajmund MICHALSKI, prof. IPIŚ PAN
Prof. dr hab. inż. Irena TWARDOWSKA


Pracownicy IPIŚ PAN z grupy asystentów i adiunktów zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu w Instytucie
Mgr inż. Justyna CZUPIOŁ
Dr inż. Agnieszka DZIENISZEWSKA
Mgr inż. Ewa MISZCZAK
Dr hab. Marzena RACHWAŁ

 


 

Nasza siedziba