Ważniejsze daty z historii Instytutu

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

 

I 1961 Utworzony został Zakład Badań Naukowych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu.
I 1961 Prof. dr Eugeniusz Zaczyński powołany został na stanowisko dyrektora Zakładu.
IX 1963 Ukazał się pierwszy numer czasopisma naukowego Biuletyn Zakładu Badań Naukowych GOP PAN wydawanego do maja 1975 r.
XI 1964 Prof. dr Jan Paluch powołany został na stanowisko dyrektora Zakładu.
III 1965 Reorganizacja Zakładu z utworzeniem sześciu pracowni naukowych.
VII 1968 Zakład uzyskał prawa nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony wód i gospodarki wodnej, rozszerzone następnie na całą inżynierię środowiska.
II 1969 Ukazał się pierwszy numer wydawnictwa o charakterze ciągłym Prace i Studia.
II 1969 Otwarto Studium Doktoranckie.
VI 1970 Zakład Badań Naukowych GOP PAN przekształcony został w Zakład Ochrony Środowiska Regionów Przemysłowych Polskiej Akademii Nauk.
XI 1970 Utworzona została Stacja Badawcza w Koninie, przekazana we wrześniu 1990 r. Akademii Rolniczej w Poznaniu.
X 1974 Przekazane zostały do użytku nowe budynki Zakładu przy ul. M. Skłodowskiej Curie 34 w Zabrzu.
XII 1974 Prof. dr hab. Stefan Jarzębski powołany został na stanowisko dyrektora Zakładu (od maja 1975 r. na stanowisko dyrektora Instytutu).
V 1975 Ukazał się pierwszy numer Archiwum Ochrony Środowiska PAN.
XI 1975 Utworzona została Stacja Badawcza w Krakowie.
V 1975 Zakład Ochrony Środowiska Regionów Przemysłowych PAN przekształcony został w INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.
I 1976 Instytutowi powierzono koordynację problemu węzłowego 10.2.
XI 1979 Utworzona została Stacja Badawcza w Piotrkowie Trybunalskim (działała do kwietnia 1992 roku).
I 1981 Instytutowi ponownie powierzono koordynację problemu węzłowego 10.2.
XII 1981 Utworzona została Stacja Badawcza w Lublinie, przekazana w lutym 1989 r. Instytutowi Ekologii PAN.
I 1984 Doc. dr inż. Jan Kapała powołany został na stanowisko dyrektora Instytutu.
I 1986 Instytutowi powierzono koordynację centralnego programu badań podstawowych nr 03.11.
X 1991 Do Instytutu został przyłączony Zakład Użytkowania Energii PAN w Rudzie Śląskiej.
III 1992 Ukazał się pierwszy numer Polityki Racjonalizacji Użytkowania Energii pod firmą Instytutu.
II 1995 Utworzona została Samodzielna Pracownia Ocen Oddziaływania na Środowisko w Opolu.
III 2000 Instytut został został uczestnikiem międzynarodowego projektu Screening and monitoring of anthropogenic pollution over Central Europe by using magnetic proxies (MAGPROX) w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej (kierownik projektu - prof. dr hab. inż. Zygmunt Strzyszcz.
XI 2001 Prof. dr hab. inż. Czesława-Rosik Dulewska powołana została na stanowisko dyrektora Instytutu.
I 2006 Archiwum Ochrony Środowiska zostało wydawnictwem rejestrowanym przez Thompson Scientific w bazach: Biological Abstracts i BIOSIS Preview.
6 X 2008 Instytut uzyskał certyfikat akredytacji laboratorium badawczego PCA nr AB 950.
I 2011 Kwartalnikowi „Archives of Environemntal Protection" przyznano Impact Factor 0,284
III 2012
dr inż. Franciszek Pistelok powołany został na stanowisko dyrektora Instytutu.
IV 2016  dr hab. inż. Marianna Czaplicka powołana została na stanowisko dyrektora Instytutu.

 

Nasza siedziba