Administracja

Wydawnictwo

Zakład Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód

Zakład Gospodarki Odpadami i Analiz Środowiskowych

Zakład Ochrony Powietrza

Zakład Magnetyzmu Środowiska i Rekultywacji

Zakład Wpływu Zanieczyszczeń Obszarowych Na Środowisko

Laboratorium Badawcze IPIŚ PAN