Planowane

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Zabrzu

Najczęściej oglądane

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram X Konferencji Naukowej Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce.

Za powstałe opóźnienie serdecznie przepraszamy. Uczestników prosimy o weryfikację poprawności tytułów zgłoszonych tematów oraz przesłanie nazwiska prelegenta danego wystąpienia na adres:

W nawiązaniu do kierowanych zapytań o punktację artykułów publikowanych w E3S załączamy wyjaśnienie: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (załącznik nr 5) ..."Publikacja naukowa w recenzowanych materiałach konferencyjnych, uwzględnionych w uznanej bazie publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym – liczba punktów odpowiada najniżej punktowanej publikacji naukowej w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia."... W myśl ww Rozporządzenia najniższa wartość punktacji dla czasopism z listy A wynosi 15 pkt.

Dla uczestników konferencji, którzy zgłosili swoje prace w formie posteru zostanie zorganizowany konkurs na najlepszy poster. Laureaci zostaną uhonorowani symbolicznymi nagrodami.

Pobierz harmonogram

Z wyrazami szacunku Komitet Organizacyjny
Patrycja Rogula-Kopiec
Kamila Widziewicz

 

Nasza siedziba