Aktualności

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Zabrzu

Najczęściej oglądane

Patronat honorowy naszej konferencji objęło czasopismo- Sustainability, wydawnictwa MDPI

SI banner

Karta zgłoszeniowa

Komunikat nr 1

Komunikat nr 2

Komunikat nr 3

Komunikat nr 4

Zakres czasopisma sustainability

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 czerwca 2019 roku zmarł

kir

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Warmuziński,

Dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach

i wieloletni członek Rady Naukowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska

Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 7 czerwca o godz. 13.00

 na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej.

Seminarium

W dniu 30 maja br. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu podpisał z Politechniką Śląską w Gliwicach umowę o utworzeniu i prowadzeniu szkoły doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska”. Szczegóły na stronie:

[LINK]

W dniu 19 marca 2019 roku o godz. 12.00 w sali nr 123 w Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marcina Szuszkiewicza na temat: "Dywersyfikacja geogenicznego, pedogenicznego i antropogenicznego sygnału magnetycznego na przykładzie wybranych profili glebowych wytworzonych na różnym podłożu skalnym".

Promotor:
Prof. dr hab. Tadeusz Magiera (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Dr hab. prof. UMK Michał Jankowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Z pracą i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60

Nasza siedziba