Aktualności

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Zabrzu

Najczęściej oglądane

Serdecznie zapraszamy na seminarium

które odbędzie się

w dniu 22 lutego 2018 tj. czwartek o godz.11:00

w sali konferencyjnej

Przewidziane jest wystąpienie

Prof. dr hab. Jana Konieczyńskiego

Tytuł seminarium: „OCHRONA POWIETRZA W WIELKIM MIEŚCIE”

Dyrektor

Prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka

Zabrze,2018-02-07

Działka nr 7923/21 w Zabrzu na sprzedaż

 

Polska Akademia Nauk ogłosiła przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezbudowanej działki położonej w mieście Zabrze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7923/21 o powierzchni 2,8694 ha, dla której Sad Rejonwy w Zabrzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GL1Z/00064186/6.

Przetarg odbedzie się w dniu 28 marca 2018 r., w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXV, pok. 2513, godz. 14:00.

 

 Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu oraz Regulamin przetargowy i Informator przetargowy można pobrać ze strony internetowej www.nieruchomosci.pan.pl lub uzyskać w Biurze Organizacyjno-Majątkowym PAN, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXV, pok. 2201, nr tel 22 182 64 37 w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 28 marca 2018 r., w godz. 8:00-16:00 (w dniu 28 marca 2018 r., najpóźniej do godz. 13:00).

Cena wywoławcza:         5.000.000,00 PLN

Wysokość wadium:           500.000,00 PLN

Minimalne postąpienie:      50.000,00 PLN

Data Przetargu: 28 marca 2018 roku, godzina:14:00

 

Uprzejmie informujemy, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r., tytuł naukowy Profesora Nauk Technicznych otrzymała dr hab.inż. Marianna Czaplicka, profesor nadzwyczajny Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.

W dniu 17 października 2017 roku o godz. 12.30 w sali nr 115 w Warszawie, ul. Nowowiejska 20, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty WAWER na temat: "Magnetyczna i geochemiczna charakterystyka zanieczyszczeń komunikacyjnych w glebach przydrożnych oraz wpływ ekranów akustycznych na ich rozprzestrzenianie się".

W dniu 1 grudnia 2016 r. Ogólne Zgromadzenie PAN przeprowadziło wybory nowych członków Akademii. Pani Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska została jednym z 34 nowo wybranych członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk. Po raz pierwszy w historii Instytutu do grona Członków PAN został wybrany profesor naszego Instytutu.


Fragment Ustawy o PAN z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Rozdział 2 Art. 7. Ustawy o PAN ”…Członkowie Akademii są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne Akademii spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz posiadają nieposzlakowaną opinię…”.


Więcej informacji: link http://informacje.pan.pl/index.php/serwis-media/1239-wybory-nowych-czlonkow-

Nasza siedziba