Aktualności

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

W dniach 9 i 10 kwietnia br. już po raz dziesiąty odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chromatografia Jonowa 2014” zorganizowana przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu we współpracy z firmą Metrohm Polska. Podczas konferencji w której wzięły udział 152 osoby z kraju, jak i z zagranicy wygłoszono 9 wykładów, 8 komunikatów, a w dwóch sesjach przestawiono 44 postery.

Szczególy na stronie

 

Nasza siedziba