W dniu 1 grudnia 2016 r. Ogólne Zgromadzenie PAN przeprowadziło wybory nowych członków Akademii. Pani Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska została jednym z 34 nowo wybranych członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk. Po raz pierwszy w historii Instytutu do grona Członków PAN został wybrany profesor naszego Instytutu.


Fragment Ustawy o PAN z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Rozdział 2 Art. 7. Ustawy o PAN ”…Członkowie Akademii są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne Akademii spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz posiadają nieposzlakowaną opinię…”.


Więcej informacji: link http://informacje.pan.pl/index.php/serwis-media/1239-wybory-nowych-czlonkow-