Aktualności

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

W dniu 17 października 2017 roku o godz. 12.30 w sali nr 115 w Warszawie, ul. Nowowiejska 20, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty WAWER na temat: "Magnetyczna i geochemiczna charakterystyka zanieczyszczeń komunikacyjnych w glebach przydrożnych oraz wpływ ekranów akustycznych na ich rozprzestrzenianie się".

promotor: dr hab. Tadeusz MAGIERA, prof. IPIŚ PAN
recenzenci: dr hab. Józef PASTUSZKA, prof. PŚl. - z Politechniki Śląskiej
dr hab. Beata KRASNODĘBSKA-OSTRĘGA - z Uniwersytetu Warszawskiego

Praca do wglądu w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej w Warszawie, Plac Politechniki 1.

Nasza siedziba