Aktualności

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Działka nr 7923/21 w Zabrzu na sprzedaż

 

Polska Akademia Nauk ogłosiła drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezbudowanej działki położonej w mieście Zabrze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7923/21 o powierzchni 2,8694 ha, dla której Sad Rejonwy w Zabrzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GL1Z/00064186/6.

Przetarg odbedzie się w dniu 28 czerwca 2018 r., w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXV, pok. 2513, godz. 12:00.

 

Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu oraz Regulamin przetargowy i Informator przetargowy można pobrać ze strony internetowej www.nieruchomosci.pan.pl lub uzyskać w Biurze Organizacyjno-Majątkowym PAN, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXV, pok. 2201, nr tel 22 182 64 37 w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 28 czerwca 2018 r., w godz. 8:00-16:00 (w dniu 28 czerwca 2018 r., najpóźniej do godz. 11:00).

Cena wywoławcza:         5.000.000,00 PLN

Wysokość wadium:           500.000,00 PLN

Minimalne postąpienie:      50.000,00 PLN

Data Przetargu: 28 czerwca 2018 roku, godzina:12:00

 

Nasza siedziba