Aktualności

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

W dniu 19 marca 2019 roku o godz. 12.00 w sali nr 123 w Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marcina Szuszkiewicza na temat: "Dywersyfikacja geogenicznego, pedogenicznego i antropogenicznego sygnału magnetycznego na przykładzie wybranych profili glebowych wytworzonych na różnym podłożu skalnym".

Promotor:
Prof. dr hab. Tadeusz Magiera (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Dr hab. prof. UMK Michał Jankowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Z pracą i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60

Nasza siedziba