Aktualności

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Uprzejmie informujemy, że Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu przy współpracy z siecią naukową AIRCLIM-NET organizuje w Zakopanem w dniach od 22 do 25 października 2019  r. XI Konferencję Naukową OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE.

Nawiązując  do  rozpoczętego  w  1996  r.  cyklu  konferencji  naukowych poświęconych  ochronie  powietrza zamierzamy zorganizować spotkanie środowiskowe badaczy i praktyków o uznanym dorobku oraz młodej kadry zaangażowanej w działalności w tej problematyce. Prosimy o zarezerwowanie w swoich planach czasu na to spotkanie i na przygotowanie wystąpień.

Celem  konferencji  jest  prezentacja  osiągnięć  naukowych  oraz  wymiana  poglądów i doświadczeń  w  zakresie:  zanieczyszczenia  powietrza  i  zmian  klimatu,  emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych i metod  ograniczania  emisji  substancji  zanieczyszczających  powietrze, rozprzestrzeniania i przemian zanieczyszczeń w atmosferze, alternatywnych źródeł energii i czystszych technologii energetycznych oraz aktualnych problemów zarządzania środowiskiem
w odniesieniu do powietrza i zmian klimatu, w tym aspektów prawnych.

Osoby, które zamierzają po raz pierwszy uczestniczyć w Konferencji, oraz te których adresy e-mail zostały zmienione, proszone są o nadesłanie zwrotnych informacji w formie elektronicznej na adres

W imieniu organizatorów

Prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka i mgr inż. Patrycja Rogula-Kopiec

Karta zgłoszeniowa

Komunikat nr 1

Komunikat nr 2

Komunikat nr 3

Komunikat nr 4

Zakres czasopisma sustainability

Książka poszerzonych abstraktów

 

 

 

 

Nasza siedziba