Aktualności

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Zabrzu

Najczęściej oglądane

W dniu 17 października 2017 roku o godz. 12.30 w sali nr 115 w Warszawie, ul. Nowowiejska 20, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty WAWER na temat: "Magnetyczna i geochemiczna charakterystyka zanieczyszczeń komunikacyjnych w glebach przydrożnych oraz wpływ ekranów akustycznych na ich rozprzestrzenianie się".

Uprzejmie informujemy, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r., tytuł naukowy Profesora Nauk Technicznych otrzymała dr hab.inż. Marianna Czaplicka, profesor nadzwyczajny Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.

Od dnia 6.10.2008 r. Laboratorium IPIŚ PAN posiada certyfikat akredytacji nr AB 950.


[POBIERZ] Certyfikat Akredytacji - 6 październik 2008 r.

[POBIERZ] Zakres Akredytacji - 16 grudzień 2009 r.

[POBIERZ] Zakres Akredytacji - 21 wrzesień 2012 r.

[POBIERZ] Zakres Akredytacji23 wrzesień 2016 r.

 

 

W dniu 1 grudnia 2016 r. Ogólne Zgromadzenie PAN przeprowadziło wybory nowych członków Akademii. Pani Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska została jednym z 34 nowo wybranych członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk. Po raz pierwszy w historii Instytutu do grona Członków PAN został wybrany profesor naszego Instytutu.


Fragment Ustawy o PAN z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Rozdział 2 Art. 7. Ustawy o PAN ”…Członkowie Akademii są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne Akademii spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz posiadają nieposzlakowaną opinię…”.


Więcej informacji: link http://informacje.pan.pl/index.php/serwis-media/1239-wybory-nowych-czlonkow-

Od dnia 1.04.2016 r. nowym dyrektorem Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu jest dr hab. inż. Marianna Czaplicka.

Nasza siedziba