Aktualności

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Zabrzu

Najczęściej oglądane

Od dnia 1.04.2016 r. nowym dyrektorem Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu jest dr hab. inż. Marianna Czaplicka.

Uprzejmie informujemy, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r., tytuł naukowy Profesora Nauk Technicznych otrzymała dr hab. Joanna Kyzioł-Komosińska, profesor nadzwyczjany Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu. 

W dniach 9 i 10 kwietnia br. już po raz dziesiąty odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chromatografia Jonowa 2014” zorganizowana przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu we współpracy z firmą Metrohm Polska. Podczas konferencji w której wzięły udział 152 osoby z kraju, jak i z zagranicy wygłoszono 9 wykładów, 8 komunikatów, a w dwóch sesjach przestawiono 44 postery.

Szczególy na stronie

 

Nasza siedziba