Praca

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Zabrzu

Najczęściej oglądane

Dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko Asystenta w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia.

 

Stanowisko objęte konkursem:
Stanowisko asystenta w Laboratorium badawczym


Dziedzina i dyscyplina naukowa:
Dziedzina nauk chemicznych, dyscyplina chemia


Wymagania w zakresie dorobku naukowego oraz doświadczenia zawodowego:
Kandydat powinien posiadać:

 • dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku chemia
 • posiada co najmniej roczny staż pracy w instytucie, uczelni wyższej lub stopień naukowy doktora uzyskany na studiach doktoranckich,
 • posiada doświadczenie w wykonywaniu analiz chemicznych metodami chromatograficznymi,
 • brał udział w projekcie badawczym własnym, rozwojowym, zamawianym lub specjalnym,
 • posiada doświadczenie w przygotowaniu próbek środowiskowych do analiz chemicznych,
 • posiada czynną znajomość co najmniej 1 języka obcego,


Wymagane dokumenty i załączniki:

 • podanie skierowane do Dyrektora,
 • życiorys naukowy,
 • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku chemia,
  wykaz publikacji,
 • opinia kierownika Zakładu lub opiekuna naukowego.

 

Warunki mieszkaniowe: Instytut nie zapewnia mieszkania

 

Czas trwania konkursu: 4 tygodnie od daty ogłoszenia

Adres nadsyłania zgłoszeń: IPIŚ PAN 41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34

Sposób powiadomienia o wynikach: Strona internetowa Instytutu www.ipis.zabrze.pl, tablica ogłoszeń Instytutu, strona www.bip.nauka.gov.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9 marca 2017 r.

KONKURS ZAKOŃCZONY/ROZSTRZYGNIĘTY

Nasza siedziba