Praca

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Miejsce pracy: Zabrze

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie (ochrona środowiska, energetyka, mechanika, chemia),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość wyjazdów służbowych,
 • znajomość Microsoft Office,
 • dyspozycyjność, staranność, samodzielność, odpowiedzialność, 
 • łatwość przyswajania nowych zagadnień,

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę na pełnym etacie,
 • wynagrodzenie zgodne z taryfikatorem PAN,
 • partnerską atmoferę współpracy,
 • możliwość rozwoju oraz zdobycia doświadczenia zawodowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

CV i list motywacyjny Klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2019 Dz.U. 2019 poz. 1781

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów na adres   e-mail: lub w siedzibie Instytutu (Sekretariat) w zamkniętych kopertach umieszczając w temacie wiadomości lub na kopercie napis „KONKURS NA STANOWISKO : PRACOWNIK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY W ZAKŁADZIE OCHRONY ŚRODOWISKA POWIETRZA (ZESPÓŁ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ)” godz. 7.00 do 15.00 do dnia 24.01.2022.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Kadr: 32 271-64-81 wew. 116

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne.

 Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

*Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Instytutu  Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk; http://ipis.pan.pl/pl/instytut/polityka-rodo

Nasza siedziba