Praca

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk (IPIŚ PAN)
w Zabrzu zatrudni na umowę o pracę (pełny etat) Pracownika utrzymania ruchu (pracownika gospodarczo-technicznego).

Zakres obowiązków:

 • Bieżąca konserwacja, przeglądy oraz remonty instalacji hydraulicznych i urządzeń technicznych.
 • Utrzymanie prawidłowego stanu technicznego obiektów IPIŚ PAN.
 • Naprawa kranów, spłuczek, zlewów, klamek , zamków, mebli, itp. urządzeń.
 • Prace tynkarskie, murarskie, malarskie, umiejętność kafelkowania itp..
 • Prowadzenie zakupów materiałów i części potrzebnych do napraw, konserwacji itp.
 • Prace porządkowe wokół budynków IPIŚ PAN (odśnieżanie, zamiatanie, czyszczenie powierzchni przy budynkach).
 • Wykonywanie innych czynności i prac związanych z funkcjonowaniem Działu Administracyjno-Gospodarczego IPIŚ PAN w ramach posiadanych kwalifikacji na polecenie przełożonych, Dyrektora i Jego Zastępców.

Wymagania:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Zdolności typu "złota rączka"
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, szybkość w działaniu, sumienność.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Praca w renomowanej instytucji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Zgoda na wykorzystanie danych osobowych.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, dokumentów świadczących o posiadanych umiejętnościach np. szkolenia, kursy, uprawnienia).

Termin składania dokumentów: 04.05.2022


Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie w ww. terminie na adres siedziby IPIŚ PAN w Zabrzu, w godz. 7.00-15.00, z wyraźnym dopiskiem na kopercie "Pracownik utrzymania ruchu (pracownik gospodarczo-techniczny)” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Nasza siedziba