Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu zatrudni na umowę o pracę (pełny etat) pracownika

Stanowisko: Asystent dokumentacji i informacji naukowej, Kierownik Działu Planowania , Koordynacji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

Dział Planowania, Koordynacji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą — NK

Miejsce pracy: Zabrze,

Wymagania

 • wykształcenie wyższe Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzania finansami
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu podstawowym
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość Microsoft Office,
 • dyspozycyjność, staranność, samodzielność, odpowiedzialność,
 • łatwość przyswajania nowych zagadnień,

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy obejmuje:

 1. Branie udziału w badaniach B+R w szczególności wprowadzanie danych do systemu POL-on i zbieranie informacji o publikacjach naukowych pracowników, przygotowywanie zestawień i analiz związanych z kategoryzacją Instytutu, przygotowanie planów i prowadzenie sprawozdawczości z działalności naukowobadawczej Instytutu;
 2. Nadzór oraz prowadzenie spraw formalnych związanych z realizacją projektów krajowych z NCN, NCBR, projektów unijnych, strukturalnych, międzynarodowych,
 3. Merytoryczny nadzór oraz przygotowanie wniosków dotyczących współpracy z zagranicą i prowadzenie dokumentacji dotyczącej wyjazdów i przyjazdów przy współpracy z Biurem Współpracy z Zagranicą PAN oraz z MNiSW;
 4. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej współpracy z zagranicą wymaganej przez PAN i MNiSW;

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę na całym etacie,
 • wynagrodzenie zgodne z taryfikatorem PAN,
 • partnerską atmosferę współpracy,
 • możliwość rozwoju oraz zdobycia doświadczenia zawodowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

CV i list motywacyjny,

Klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2019 Dz.U. 2019 poz. 1781

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów na adres e-mail: lub w siedzibie Instytutu (Sekretariat) w zamkniętych kopertach umieszczając w temacie wiadomości lub na kopercie napis „NABÓR NA STANOWISKO : Asystent dokumentacji i informacji naukowej, Kierownik Działu Planowania , Koordynacji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w Dziale Planowania, Koordynacji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w godz. 7.00 do 15.00 do dnia 30.06.2022.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Kadr: 32 271-64-81 wew. 116

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne.

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

Klauzula infomacyjna dotycząca przetwarzania Pana[Pani danych osobowych znajduje się na stronie intemetowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk; http://ipis.pan.pl/pl/instytut/polityka-rodo