Planowane

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

head

Komunikat nr 1

Uprzejmie informujemy, że Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu przy współpracy
z siecią naukową AIRCLIM-NET organizuje w Zakopanem w dniach od 18 do 21 października
2022 r. XII Konferencję Naukową OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE. Konferencja w tym roku będzie konferencją Międzynarodową.

Nawiązując  do  rozpoczętego  w  1996  r.  cyklu  konferencji  naukowych poświęconych  ochronie  powietrza zamierzamy zorganizować spotkanie środowiskowe badaczy i praktyków o uznanym dorobku oraz młodej kadry zaangażowanej w działalności w tej problematyce. Prosimy
o zarezerwowanie w swoich planach czasu na to spotkanie i na przygotowanie wystąpień.

Celem  konferencji  jest  prezentacja  osiągnięć  naukowych  oraz  wymiana  poglądów i doświadczeń  w  zakresie:  zanieczyszczenia  powietrza  i  zmian  klimatu,  emisji zanieczyszczeń pyłowych
i gazowych i metod  ograniczania  emisji  substancji  zanieczyszczających  powietrze, rozprzestrzeniania i przemian zanieczyszczeń w atmosferze, alternatywnych źródeł energii
i czystszych technologii energetycznych oraz aktualnych problemów zarządzania środowiskiem
w odniesieniu do powietrza i zmian klimatu, w tym aspektów prawnych.

Jak w każdej edycji naszej konferencji planujemy wydanie wszystkich przyjętych referatów
i komunikatów. W kwietniu 2022r. na stronie www.ipis.pan.pl zostanie umieszczony Komunikat
nr 2 zawierający kartę uczestnictwa, informację o hotelu, kosztach uczestnictwa oraz terminarz przygotowania do druku referatów, posterów i komunikatów.

Osoby, które zamierzają po raz pierwszy uczestniczyć w Konferencji, oraz te których adresy e-mail zostały zmienione, proszone są o nadesłanie zwrotnych informacji w formie elektronicznej na adres

W imieniu organizatorów

Prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka i dr inż. Patrycja Rogula-Kopiec

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr inż. Patrycja Rogula – Kopiec - przewodniczący (IPIŚ PAN)

dr inż.  Kamila Widziewicz – Rzońca - sekretarz

mgr inż. Katarzyna Janoszka  (IPIŚ PAN)

mgr inż. Piotr Kowalczyk (IPIŚ PAN)

mgr Krzysztof Słaby (IPIŚ PAN)

lic. Monika Błaszczak (IPIŚ PAN)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka, IPIŚ PAN – przewodniczący

dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. PGd

prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler, P.W.

dr inż. Krzysztof Klejnowski, IPIŚ PAN

dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska,  prof. SGSP

dr hab. inż. Izabela Sówka , prof.  P.Wr.

dr hab. inż. Grzegorz Majewski, prof. SGGW

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prof. nadzw. PŁ

prof. Tatiana Chubina - Czerkaski Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla, Ukraina

dr inż. Stefan Wischhusen – Politechnika Hamburg; XRG Simulation GmbH, Niemcy

mgr inż. Martin Schubert - MLU-Recordum Environmental Monitoring Solutions GmbH, Austria

inż.. Ludovit Balco - BioWell s. r. o., Słowacja

prof. Edward MUNTEAN - Uniwersytet Nauk Rolniczych i Medycyny Weterynaryjnej w Cluj Napoca, Rumunia

 

head

  INSTYTUT  PODSTAW  INŻYNIERII  ŚRODOWISKA

Polskiej Akademii Nauk

przy współpracy z naukową siecią tematyczną

Zanieczyszczenia Powietrza/Zmiany Klimatu AIRCLIM-NET

zapraszają do udziału

w EDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ

XII KONFERENCJI NAUKOWEJ

OCHRONA  POWIETRZA  W  TEORII  I  PRAKTYCE

 

Zakopane

18-21 października 2022 r.

Komunikat nr 2

 

W ślad za Komunikatem nr 1 uprzejmie informujemy, że Konferencja odbędzie się w Ośrodku Konferencyjno-Wczasowym Bel-Ami w Zakopanem. Przyjazd uczestników planujemy w dniu 18.10.22 r. w godzinach popołudniowych. Wyjazd w dniu 21.10.22 r. po śniadaniu. Koszt uczestnictwa wynosi 1850 zł i obejmuje: opłatę konferencyjną wraz z materiałami, 3 noclegi (w pokoju dwuosobowym)  oraz wyżywienie. Koszt pobytu osoby towarzyszącej wynosi 1000 zł. Koszt uczestnictwa wzrasta do 2050 zł w przypadku zamieszkania w pokoju jednoosobowym. Koszt stanowiska dla wystawców dodatkowo płatny 1000 zł netto.

Prosimy o zgłaszanie udziału i nadesłanie wypełnionej karty uczestnictwa w terminie do
30 maja 2022 r.

Opłatę prosimy wnieść w terminie do 30 maja 2022r. na konto IPIŚ PAN nr:

20 1130 1091 0003 9111 7820 0001

 z dopiskiem KONFERENCJA i nazwiskiem uczestnika.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr inż. Patrycja Rogula – Kopiec - przewodniczący (IPIŚ PAN)

dr inż. Kamila Widziewicz – Rzońca – sekretarz (IPIŚ PAN)

mgr inż. Katarzyna Janoszka (IPIŚ PAN)

mgr inż. Piotr Kowalczyk (IPIŚ PAN)

mgr Krzysztof Słaby (IPIŚ PAN)

lic. Monika Błaszczak (IPIŚ PAN)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka, IPIŚ PAN – przewodniczący

dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. PGd

prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler, P.W.

dr inż. Krzysztof Klejnowski, IPIŚ PAN

dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska,  prof. SGSP

dr hab. inż. Izabela Sówka , prof.  P.Wr.

dr hab. inż. Grzegorz Majewski, prof. SGGW

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prof. nadzw. PŁ

dr hab. Iwona S. Stachlewska U.W.

prof. Tatiana Chubina - Czerkaski Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla, Ukraina

dr inż. Stefan Wischhusen – Politechnika Hamburg; XRG Simulation GmbH, Niemcy

mgr inż. Martin Schubert - MLU-Recordum Environmental Monitoring Solutions GmbH, Austria

inż.  Ludovit Balco - BioWell s. r. o., Słowacja

prof. Edward MUNTEAN - Uniwersytet Nauk Rolniczych i Medycyny Weterynaryjnej w Cluj Napoca, Rumunia

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA w XII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

 

head

 

Komunikat nr 1

 

 Uprzejmie informujemy, że Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu przy współpracy z firmą Radwag organizuje
w Radomiu w dniach od 17 do 20 listopada 2020 roku Międzynarodową Konferencję pt: „Conference on Applied metrology in Air Quality Research”. Celem  konferencji  jest przedstawienie i omówienie problemów metrologicznych oraz analitycznych dotyczących:

 

  • emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz jego przemian w atmosferze,
  • zarządzania środowiskiem z uwzględnieniem jakości powietrza
    oraz aktualnych aspektów prawnych,
  • automatycznych metod badania koncentracji pyłu zawieszonego,  
  • możliwości zastosowania automatycznych systemów wagowych zgodnych z normą EN 12341:2014 do określania koncentracji pyłu zawieszonego PM 2.5/PM10,
  • metod detekcji składników pyłów zawieszonych,
  • metod badania podatności magnetycznej pyłów, gleb oraz odpadów przemysłowych.

 

W trakcie konferencji odbędzie się panel techniczny w trakcie którego zostaną zaprezentowane najnowsze rozwiązania urządzeń stosowanych w badaniach jakości środowiska.

Planujemy wydanie wszystkich przyjętych referatów i komunikatów w formie monografii. W czerwcu 2020 roku na stronie www.ipis.zabrze.pl zostanie umieszczony Komunikat nr 2 zawierający kartę uczestnictwa, informację o hotelu, kosztach uczestnictwa oraz terminarz przygotowania do druku referatów, posterów i komunikatów.

Osoby, które zamierzają uczestniczyć w Konferencji, proszone są o nadesłanie zwrotnych informacji w formie elektronicznej na adres

W imieniu Komitetu Naukowego:        Prof. Marianna Czaplicka

oraz Komitetu Organizacyjnego:          dr  Patrycja Rogula-Kopiec

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustaleniami podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Chemii Analitycznej PAN  w związku z panującą sytuacją pandemiczna w dniach 23-26 czerwca 2021 w Opolu odbędzie się konferencja zatytułowana QUO VADIS Life Sciences, łącząca w sobie trzy niezależne konferencje. Jedną z nich będzie XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2021”. Wszelkie informacje są na bieżąco podawane na stronie konferencji

www.opoleconference2021.wch.uni.opole.pl

Zachęcam do zapoznania się z szczegółowymi informacjami.

Odnośnie konferencji IC 2021:

Zainteresowane osoby, które na początku tego roku zgłosiły się do udziału w  konferencji IC 2020 (planowanej początkowo na 21-22 kwietnia 2020, a następnie 3-4 listopada 2020) proszone są o potwierdzenie swojego udziału oraz aktualności zgłoszonych wystąpień (tytuł, skład autorski oraz abstrakt).

Informacje o poprzedniej konferencji znajdują się na stronie http://ipis.pan.pl/pl/pm-konferencje/zakonczone/788-xii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-chromatografia-jonowa-i-techniki-pokrewne-2018

W imieniu Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Rajmund Michalski

 

 

Uprzejmie informujemy, że patronat honorowy naszej konferencji objęło czasopismo- Sustainability, wydawnictwa MDPI

SI banner

 

Nasza siedziba