Planowane

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

head

 

Komunikat nr 1

 

 Uprzejmie informujemy, że Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu przy współpracy z firmą Radwag organizuje
w Radomiu w dniach od 17 do 20 listopada 2020 roku Międzynarodową Konferencję pt: „Conference on Applied metrology in Air Quality Research”. Celem  konferencji  jest przedstawienie i omówienie problemów metrologicznych oraz analitycznych dotyczących:

 

  • emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz jego przemian w atmosferze,
  • zarządzania środowiskiem z uwzględnieniem jakości powietrza
    oraz aktualnych aspektów prawnych,
  • automatycznych metod badania koncentracji pyłu zawieszonego,  
  • możliwości zastosowania automatycznych systemów wagowych zgodnych z normą EN 12341:2014 do określania koncentracji pyłu zawieszonego PM 2.5/PM10,
  • metod detekcji składników pyłów zawieszonych,
  • metod badania podatności magnetycznej pyłów, gleb oraz odpadów przemysłowych.

 

W trakcie konferencji odbędzie się panel techniczny w trakcie którego zostaną zaprezentowane najnowsze rozwiązania urządzeń stosowanych w badaniach jakości środowiska.

Planujemy wydanie wszystkich przyjętych referatów i komunikatów w formie monografii. W czerwcu 2020 roku na stronie www.ipis.zabrze.pl zostanie umieszczony Komunikat nr 2 zawierający kartę uczestnictwa, informację o hotelu, kosztach uczestnictwa oraz terminarz przygotowania do druku referatów, posterów i komunikatów.

Osoby, które zamierzają uczestniczyć w Konferencji, proszone są o nadesłanie zwrotnych informacji w formie elektronicznej na adres

W imieniu Komitetu Naukowego:        Prof. Marianna Czaplicka

oraz Komitetu Organizacyjnego:          dr  Patrycja Rogula-Kopiec

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2020”, która odbędzie się w Zabrzu w dniach 21 i 22 kwietnia 2020 roku. W załączeniu komunikat 1 oraz wytyczne dla autorów prac do monografii.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN w Zabrzu

 

W związku z zaistniałą sytuacją XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2020” zaplanowana w dniach
21-22 kwietnia br. została przeniesiona na 3-4 listopada 2020. Zasady uczestnictwa bez zmian, o dalszych decyzjach poinformujemy w zależności od rozwoju wydarzeń.

W imieniu Komitetu Naukowego
dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN

 

Komunikat 1

Komunikat 2

Wytyczne dla autorów prac do monografii

Karta zgłoszeniowa uczestnictwa w konferencji

 

Uprzejmie informujemy, że patronat honorowy naszej konferencji objęło czasopismo- Sustainability, wydawnictwa MDPI

SI banner

 

Nasza siedziba