Planowane

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Zabrzu

Najczęściej oglądane

Szanowni Państwo,

W dniach 14 i 15 listopada 2019 roku w hotelu Hotel Diament Arsenal Palace w Chorzowie odbędzie się IV edycja konferencji z cyklu "Badania jakości wód i ścieków w praktyce". Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w zabrzu jest partnerem merytorycznym konferencji. Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia w niej udziału. Szczegóły na stronie:

https://www.konferencjalaboratorium.elamed.pl/?utm_source=GR&utm_medium=Email&utm_campaign=Konf&utm_content=header

z poważaniem

dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2020”, która odbędzie się w Zabrzu w dniach 21 i 22 kwietnia 2020 roku. W załączeniu komunikat 1 oraz wytyczne dla autorów prac do monografii.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN w Zabrzu

Komunikat 1

Wytyczne dla autorów prac do monografii

 

Uprzejmie informujemy, że patronat honorowy naszej konferencji objęło czasopismo- Sustainability, wydawnictwa MDPI

SI banner

 

Uprzejmie informujemy, że Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu przy współpracy z siecią naukową AIRCLIM-NET organizuje w Zakopanem w dniach od 22 do 25 października 2019  r. XI Konferencję Naukową OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE.

Nawiązując  do  rozpoczętego  w  1996  r.  cyklu  konferencji  naukowych poświęconych  ochronie  powietrza zamierzamy zorganizować spotkanie środowiskowe badaczy i praktyków o uznanym dorobku oraz młodej kadry zaangażowanej w działalności w tej problematyce. Prosimy o zarezerwowanie w swoich planach czasu na to spotkanie i na przygotowanie wystąpień.

Celem  konferencji  jest  prezentacja  osiągnięć  naukowych  oraz  wymiana  poglądów i doświadczeń  w  zakresie:  zanieczyszczenia  powietrza  i  zmian  klimatu,  emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych i metod  ograniczania  emisji  substancji  zanieczyszczających  powietrze, rozprzestrzeniania i przemian zanieczyszczeń w atmosferze, alternatywnych źródeł energii i czystszych technologii energetycznych oraz aktualnych problemów zarządzania środowiskiem
w odniesieniu do powietrza i zmian klimatu, w tym aspektów prawnych.

Osoby, które zamierzają po raz pierwszy uczestniczyć w Konferencji, oraz te których adresy e-mail zostały zmienione, proszone są o nadesłanie zwrotnych informacji w formie elektronicznej na adres

W imieniu organizatorów

Prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka i mgr inż. Patrycja Rogula-Kopiec

Karta zgłoszeniowa

Komunikat nr 1

Komunikat nr 2

Komunikat nr 3

Komunikat nr 4

Zakres czasopisma sustainability

 

 

Nasza siedziba