head

 

Komunikat nr 1

 

 Uprzejmie informujemy, że Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu przy współpracy z firmą Radwag organizuje
w Radomiu w dniach od 17 do 20 listopada 2020 roku Międzynarodową Konferencję pt: „Conference on Applied metrology in Air Quality Research”. Celem  konferencji  jest przedstawienie i omówienie problemów metrologicznych oraz analitycznych dotyczących:

 

  • emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz jego przemian w atmosferze,
  • zarządzania środowiskiem z uwzględnieniem jakości powietrza
    oraz aktualnych aspektów prawnych,
  • automatycznych metod badania koncentracji pyłu zawieszonego,  
  • możliwości zastosowania automatycznych systemów wagowych zgodnych z normą EN 12341:2014 do określania koncentracji pyłu zawieszonego PM 2.5/PM10,
  • metod detekcji składników pyłów zawieszonych,
  • metod badania podatności magnetycznej pyłów, gleb oraz odpadów przemysłowych.

 

W trakcie konferencji odbędzie się panel techniczny w trakcie którego zostaną zaprezentowane najnowsze rozwiązania urządzeń stosowanych w badaniach jakości środowiska.

Planujemy wydanie wszystkich przyjętych referatów i komunikatów w formie monografii. W czerwcu 2020 roku na stronie www.ipis.zabrze.pl zostanie umieszczony Komunikat nr 2 zawierający kartę uczestnictwa, informację o hotelu, kosztach uczestnictwa oraz terminarz przygotowania do druku referatów, posterów i komunikatów.

Osoby, które zamierzają uczestniczyć w Konferencji, proszone są o nadesłanie zwrotnych informacji w formie elektronicznej na adres

W imieniu Komitetu Naukowego:        Prof. Marianna Czaplicka

oraz Komitetu Organizacyjnego:          dr  Patrycja Rogula-Kopiec