Zakończone

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

 

Szanowni Państwo,

Za nami XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2018”,

która odbyła się w Zabrzu w dniach 17 i 18 kwietnia br.

Wszystkim tym, którzy przyczynili się do jej sukcesu chciałbym niniejszym serdecznie podziękować.

Wykładowcom i autorom posterów za trud przygotowania i prezentacji swoich prac, uczestnikom za tak liczą obecność,

a sponsorom (firmom Metrohm Polska, AGA Analytical i Shim-Pol) za wsparcie,

które umożliwło nam przygotowanie i realizację konferencji w takiej formule.

                     

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN w Zabrzu

 

Zdjęcia z konferencji:

 


Aktualizacja 13.04.2018 r.

 

Pliki do pobrania: 


Aktualizacja 28.03.2018 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się program XII Międzynarodowej Konferencji „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2018”, która odbędzie się w Zabrzu w dniach 17-18 kwietnia 2018 roku oraz program sesji posterowych. Przypominam, że osoby zainteresowane udziałem w wycieczce do Sztolni Luiza w Zabrzu połączonej z uroczystą kolacją w Łaźni Łańcuszkowej dniu 17 kwietnia 2018 (17:00-23:00) proszone są wyłącznie o zgłoszenie chęci uczestnictwa na mój adres mailowy () do dnia 4 kwietnia 2018. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane do faktury, która zostanie wystawiona po konferencji. Ze względu na konieczność rezerwacji miejsc nie będzie możliwości wycofania chęci udziału z imprezie.

W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkiej Nocy składam serdeczne życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności

Dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN w Zabrzu

 

Pliki do pobrania: 


Aktualizacja 05.03.2018 r.

Szanowni Państwo,

Osoby zainteresowane wycieczką i udziałem w uroczystej kolacji w ramach XII Międzynarodowej Konferencji „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2018) (Zabrze, 17-18 kwietnia 2018) proszone są wyłącznie o zgłoszenie chęci uczestnictwa na mój adres . 

Opłatami będziemy Państwa obciążać po konferencji według danych do faktury na zgłoszeniu.

z poważaniem

Dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN w Zabrzu


 Aktualizacja 18 grudnia 2017r.

W dniu 18 grudnia na stronie ipis.pan.pl został zamiesczony komunikat nr 2. Znajduje się on w poniższym artykule jako załącznik. 

Ramowy program konferencji: 17 kwietnia 2018, wtorek 11:00 Otwarcie konferencji 11:10 - 13:00 Wykłady plenarne 13:00 - 14:00 Przerwa 14:00 - 16:00 Wykłady/komunikaty 11:00 - 16:00 Sesja posterowa I 16: 00 Podsumowanie pierwszego dnia obrad 17:00 - 23:00 Wycieczka i uroczysta kolacja 18 kwietnia 2018, środa 9:00 - 11:00 Wykłady plenarne 11:00 - 11:30 Przerwa 11:30 - 13:30 Wykłady/komunikaty 9:00 - 13:15 Sesja posterowa II 13:30 - 14:00 Podsumowanie konferencji i wręczanie nagród.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, w tym monografię z pracami nadesłanymi przez Autorów oraz catering pierwszego i drugiego dnia konferencji. Organizatorzy nie pokrywają kosztów delegacji i noclegów.  

W ramach Konferencji zostaną wygłoszone referaty i komunikaty dotyczące chromatografii jonowej oraz metod pokrewnych i ich zastosowań w analizie próbek ciekłych, stałych i gazowych, a także sesje posterowe oraz wystawa odczynników i sprzętu pomiarowego. Konferencja jest adresowana w szczególności do pracowników jednostek naukowo-badawczych, uczelni wyższych, stacji uzdatnia wód, oraz pracowników laboratoriów przemysłowych.

Wzorem lat ubiegłych przewidujemy wydanie przed konferencją monografii „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2018”. Ze względu na cykl wydawniczy Autorzy proszeni są o nadsyłanie prac z zakresu tematyki konferencji na adres w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2018. Termin przysyłania tytułów wystąpień ustnych oraz tytułów posterów upływa w dniu 1 marca 2018.

Komunikat ze szczegółowym programem konferencji zostanie rozesłany i zamieszczony na stronie www.ipis.zabrze.pl do dnia 1 kwietnia 2018 roku.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konferencji poprzez zgłaszanie wystąpień (wykłady i komunikaty) oraz prac w postaci posterów, a także przysyłanie artykułów do monografii. Informacje o poprzedniej konferencji znajdują się na stronie http://ipis.pan.pl/pl/nauka/pm-konferencje/45-konferencje-zorganizowane-ipis-pan/744-xi

W imieniu Komitetu Organizacyjnego dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN

Zgłoszenia na konferencję i wszelkie zapytania proszę kierować na adres: dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIS PAN Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN ul. M.Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze tel. (032) 2716481 wew.112, fax. (032) 2717470 e-mail:

 


Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu oraz Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydziału Chemii UMK w Toruniu we współpracy z firmami Metrohm Polska i A.G.A Analytical mają zaszczyt zaprosić do udziału w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2018”, która odbędzie się w Zabrzu w dniach 17 i 18 kwietnia 2018 roku.

Pliki do pobrania: 

 

 

 

 

Nasza siedziba