Archives of Environmental Protection

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

ISSN 2083-4772
eISSN 2083-4810

Archives of Environmental Protection to najstarsze polskie czasopismo naukowe publikujące artykuły z zakresu ochrony i inżynierii środowiska wydawane od 1975 roku. Począwszy od roku 2012, teksty publikowane na łamach „Archives of Environemntal Protection” dostępne są na platformie Czytelnia Czasopism Polskiej Akademii Nauk.

Począwszy od numeru: 1, vol. 32 (2006), Archives of Environmental Protection notowane jest na Liście Filadelfijskiej (Journal Citation Report - JCR List). Od roku 2009 - dla czasopisma obliczany jest IMPACT FACTOR, który wynosi: 2019: 1.775; IF 5-letni (2015-2019): 1.782; 2018: 1,689; 2017: 1,120; 2016: 0,708; 2015: 0,919; 2014: 0,855; 2013: 0,901; 2012: 0,506; 2011: 0,444; 2010: 0,188; 2009: 0,286.

Inne wskaźniki czasopisma (obliczane przez Scopus): CiteScore 2019:- 2.7; 2018: 2.2; 2017: 1, 6, 2016: 1.4;
SCImago Journal Rank (SJR): 2019: 0.500; 2018: 0,489; 2017: 0,371; 2016: 0,309;
Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 2019: 0.957; 2018: 1,011; 2017: 0,737; 2016: 0,775.

W kwartalniku publikowane są przede wszystkim oryginalne prace badawcze dotyczące takich zagadnień jak:

 • Ocena jakości powietrza, ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza oraz jego oczyszczanie;
 • Oczyszczanie oraz przeróbka ścieków;
 • Ochrona i remediacja gleb;
 • Hydrologia i ocena jakości wody, oczyszczanie wód;
 • Gospodarka odpadami;
 • Odnawianie ekosystemów, toksykologia i równowaga w środowisku;
 • Przemiany i transport zanieczyszczeń organicznych w środowisku;
 • Przemiany i transport zanieczyszczeń nieorganicznych w środowisku;
 • Techniki pomiarowe stosowane w inżynierii i monitoringu środowiska;
 • Inne zagadnienia wiążące się bezpośrednio z inżynierią i ochroną środowiska.

 

ADRES REDAKCJI:

Archives of Environmental Protection
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
Polskiej Akademii Nauk
ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
41-819 Zabrze
Polska - POLAND

Tel.: +48 32 271 64 81, fax: +48 32 271 74 70
e-mail:

okladka aep 

 

 

Redakcja czasopisma:

 

Editor in Chief: 

Czesława Rosik-DulewskaSekretarz redakcji:

Jerzy Szdzuj

 

Members - Członkowie:

 • Michał Bodzek

 • Katarzyna Juda-Rezler

 • Korneliusz Miksch

 

Editorial Board - Rada Redakcyjna

President - Przewodniczący: 

Lucjan Pawłowski (Poland)

Editorial Board - Rada Redakcyjna

Members - Członkowie:

 • Kazimierz Banasik (Poland),
 • Brian A. Bolto (Australia),
 • Hubert Bri (France),
 • Bart Van der Bruggen  (Belgium),
 • Zhihong Cao (China),
 • Pen-Chi Chiang (R.O.C.),
 • Marianna Czaplicka (Poland),
 • Wolfgang Frenzel (Germany),
 • Reinhard F. Hüttl (Germany),
 • Andrzej Kulig (Poland),
 • Joanna Kyzioł-Komosińska (Poland),
 • Rajmund Michalski (Poland),
 • Anuska Mosquera Corral (Spain),
 • Takashi Nakamura (Japan),
 • Józef M. Pacyna (Norway),
 • Wim H. Rulkens (The Nederlands),
 • Corrado Sarzanini (Italy),
 • Hans Martin Seip (Norway),
 • Joanna Surmacz-Górska (Poland),
 • Jadwiga Szczepańska-Plewa (Poland),
 • Christopher G. Uchrin (USA),
 • Mirosław Wiatkowski (Poland),
 • Tomasz Winnicki (Poland),
 • Xiaoping Zhu (USA),
 • Jerzy Zwoździak (Poland)

Archives of Environmental Protection indeksowane jest w następujących bazach, serwisach i wyszukiwarkach: AGRICOLA (National Agricultural Library); AGRIS; Arianta; Baidu Scholar; BazTech; CABI (over 50 subsections); Celdes; Chemical Abstracts Service (CAS) - CAplus; Clarivate Analytics (formerly Thomson Reuters) - Biological Abstracts; Clarivate Analytics (formerly Thomson Reuters) - BIOSIS Previews; Clarivate Analytics (formerly Thomson Reuters) - Journal Citation Reports/Science Edition; Clarivate Analytics (formerly Thomson Reuters) - Science Citation Index Expanded; CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure); CNPIEC; DOAJ (Directory of Open Access Journals); EBSCO (relevant databases); EBSCO Discovery Service; Elsevier - Reaxys; Elsevier - SCOPUS; FSTA - Food Science & Technology Abstracts; GeoArchive; GeoRef; Google Scholar; Index Copernicus; Inspec; J-Gate; JournalTOCs KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders;) Microsoft Academic; Naviga (Softweco); Primo Central (ExLibris); ProQuest (relevant databases); ReadCube; ResearchGate; Sherpa/RoMEO; Summon (Serials Solutions/ProQuest); TDNet; TEMA Technik und Management; Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb; WanFang Data; WorldCat (OCLC).

 

Roczniki czasopisma "Archives of Environmental Protection"

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym spisem tematów poruszanych na łamach czasopisma.
 

 

 2000 

 2001 

 2002 

 2003 

 2004

 2005

 2006 

 2007 

 2008 

 2009 

 2010

 2011

 2012 

 2013 

 2014 

 2015 

 2016 

 2017 

 2018

 2019

 2020

 2021

 2022

           

 

Instrukcje dla autorów "Archives of Environmental Protection"

Zapraszamy autorów do publikacji  w czasopiśmie naukowym Archives of Environmental Protection . 

Wszystkie manuskrypty z załącznikami, należy przesłać za pomocą systemu redakcyjnego do obsługi manuskryptów dostępnego na stronie internetowej: www.editorialsystem.com/aep

 Załączniki: 

 • Instrukcje dla autorów [pobierz]
 • Prawa autorskie [pobierz]
 • Informacja o ilości punktów za publikację w Archives of Environmental Protection [pobierz]
 • Procedura recenzowania artykułów [pobierz]

 

 

Nasza siedziba