Archives of Environmental Protection

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

„Archives of Environemntal Protection” dostępne jest na platformie Versita Open

vol 38 nr 1

 • Benzene and Toluene Removal by Carbon Nanotubes from Aqueous Solution - Bijan Bina, Mohammad Mehdi Amin, Alimorad Rashidi, Hamidreza Pourzamani ... 3 [text]
 • Organic Pollutants in Groundwater in the Former Airbase / Zanieczyszczenia organiczne w wodach gruntowych na terenie byłej bazy lotniczej - Czesława Rosik-Dulewska, Tomasz Ciesielczuk, Michał Krysiński ... 27 [spis treści][text]
 • The Importance of Sludge Microorganisms in Nitrogen Transformations in Podzolic Soil Amended with Sewage Sludge / Znaczenie mikroorganizmów osadowych w przemianach azotu w glebie bielicowej wzbogaconej osadem ściekowym − Jolanta Joniec, Jadwiga Furczak, Stanisław Baran ... 35 [spis treści][text]
 • The Assessment of the Surface Water Quality Using the Water Pollution Index: A Case Study of the Timok River (The Danube River Basin), Serbia – Jovana Brankov, Dragana Milijašević, Ana Milanović ... 49 [text]
 • The Activity of Selected Disinfectants Towards Endospores of Bacteria of the Bacillus Genus / Aktywność wybranych dezynfektantów wobec przetrwalników bakterii z rodzaju bacillus – Paulina Olesiak, Aleksandra Smyłła, Piotr Krupa, Maciej Kostecki ... 63 [spis treści][text]
 • Impact of the Tillage System on the Soil Enzymatic Activity / Wpływ systemu uprawy na aktywność enzymatyczną gleby – Elżbieta Jolanta Bielińska, Agnieszka Mocek-Płóciniak ... 75 [spis treści][text]
 • Speciation of Aluminium in the Water and Bottom Sediment of Fish-Breeding Ponds / Wpływ systemu uprawy na aktywność enzymatyczną gleby – Joanna Kluczka, Maria Zołotajkin, Jerzy Ciba  ...  83 [spis treści][text]
 • Drug-Resistant Microorganisms in Soils Fertilized with Sewage Sludge / Mikroorganizmy lekooporne w glebach nawożonych osadami ściekowymi – Ewa Stańczyk-Mazanek, Teresa Nalewajek, Magdalena Zabochnicka ... 97 [spis treści][text]
 • Effect of Thermal Disintegration of Excess Sludge on the Effectiveness of Hydrolysis Process in Anaerobic Stabilization / Wpływ termicznej dezintegracji osadów nadmiernych na efektywność procesu hydrolizy w stabilizacji beztlenowej – Iwona Zawieja, Paweł Wolski ... 103 [spis treści][text]
 • The Infl uence of Selected Factors on the Removal of Anionic Contaminants from Water by Means of Ion Exchange Miex®Doc Process / Wpływ wybranych czynników na usuwanie anionowych zanieczyszczeń z wód w procesie wymiany jonowej MIEX®DOC – Mariola Rajca ... 115 [spis treści][text]

vol 38 nr 2

 • Biosorption of Heavy Metals with the Use of Mixed Algal Population − Katarzyna Kipigroch, Marta Janosz-Rajczyk, Lidia Wykrota ...3 [text]
 • Multivariate Statistical Analyses on Arsenic Occurrence in Rybnik Reservoir - Kamila Widziewicz, Krzysztof Loska ...11 [text]
 • Effect of Ultrasound Field on Dewatering of Sewage Sludge − Paweł Wolski, Iwona Zawieja ...25 [text]
 • Half-Life of Carcinogenic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Stored Sewage Sludge − Maria Włodarczyk-Makuła ...33 [text]
 • Pollution of the Natural Environment in Intensive Cultures Under Greenhouses − Tomasz Kleiber ...45 [text]
 • Horizontal Distribution of Psammonic Ciliates in Two Lakes of Different Trophic Status: Relationship to Physical and Chemical Parameters − Tomasz Mieczan, Dorota Nawrot ...55 [text]
 • Magnetic Susceptibility and Heavy Metal Content in Dust from the Lime Plant and the Cement Plant in Opole Voivodeship − Beata Gołuchowska, Zygmunt Strzyszcz, Grzegorz Kusza ...71 [text]
 • Process Optimization of Nickel Extraction from Hazardous Waste − Mahdi Gharabaghi, Mehdi Irannajad, Amir Reza Azadmehr, Majid Ejtemaei ...81 [text]
 • Impact of Seed Dressings on Microbiological Activity of Soil Under Winter Triticale Cultivation − Alicja Niewiadomska, Zuzanna Sawińska, Agnieszka Wolna-Maruwka ...89 [text]
 • Combined Ozonation − Nanofi ltration for Mycoestrogens Removal from Water – Mariusz Dudziak ...103 [text]

vol 38 nr 3

 • Thirty-Seven Years of Archives of Environmental Protection − Czesława Rosik-Dulewska, Rajmund Michalski ...3 [text]
 • Utilization of Environmetric & Index Methods as Water Quality Comparative Assessment Tools Focusing on Heavy Metal Content − Hűlya Boyacioglu ...17 [text]
 • Proces Optimization of Nickel Extraction from Hazardous Waste − Mahdi Gharabaghi, Mehdi Irannajad, Amir Reza Azadmehr, Majid Ejtemaei ...29 [text]
 • Evaluation of Anthropogenic Pollution in River Water Based on the Genetic Diversity of Aeromonas Hydrophila − Karol Korzekwa, Iwona Gołaś, Monika Harnisz ...41 [text]
 • Removal of Indigo Carmine from an Aqueous Solution by Fungus Pleurotus Ostreatus − Sibel Kahraman, Filiz Kuru, Demet Dogan, Ozfer Yesilada ...51 [text]
 • Prognosis of Environmental Impact of Trace Elements from Brown Coal--Fired Power Plant “Bełchatów” − Jan Konieczyński, Bogusław Komosiński, Magdalena Jabłońska, Ewelina Cieślik ...59 [text]
 • The Growth of Thermomyces Lanuginosus (Tsik.) Isolates from Garden Composts and Coffee Beans on Cellulose Subsrates and Xylan at Various Water Activities − Agata Markowska-Szczupak, Krzysztof Ulfig, Katarzyna Janda ...73 [text]
 • Possibility of Nox Emission Reduction from Combustion Process Using Sewage Sludge Gasifi cation Gas as an Additional Fuel − Sebastian Werle ...81 [text]
 • Possible Applications of Hardening Slurries with Fluidal Ashes in Environment Protection Structures − Paweł Falaciński ...91 [text]
 • Dynamics of Clogging Processes in Injection Wells Used to Pump Highly Mineralized Thermal Waters into the Sandstone Strucdtures Lying Under the Polish Lowlands – Barbara Tomaszewska, Leszek Pająk ...105 [text]
 • Synthesis and Evaluation of Effectiveness of a Controlled Release Preparation 2,4-D: A Reduction of Risk of Pollution and Exposure of Workers – Witold J. Kowalski, Iwona Romanowska, Marzena Smol, Andrzej Silowiecki, Mariola Głazek ...119 [text]

 

vol 38 nr 4

 • Analysis of Stormwater Retention on Green Roofs − Ewa Burszta-Adamiak ...3 [text]
 • Optimalization of Metals Ions Extraction from Industrial Wastewater Sludge with Chelating Agents − Beata Karwowska ...15 [text]
 • Simplification of The Procedure of Preparing Samples for PAHs and PCBs Determination − Bartłomiej Macherzyński, Maria Włodarczyk-Makuła, Anna Nowacka ...23 [text]
 • Prognosis Content of Heavy Metals in Soil and Herbaceous Plants in Selected Pine Forests in the Słowiński National Park − Agnieszka Parzych, Zbigniew Sobisz, Jan Trojanowski ...35 [text]
 • Effectiveness in the Removal of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Industrial Wastewater by Ultrafi ltration Technique − Marzena Smol, Maria Włodarczyk-Makuła ...49 [text]
 • Light Pollution of the Mountain Areas in Poland − Tomasz Ściężor, Marek Kubala, Wiesław Kaszowski ...59 [text]
 • Kinetic Constants of Decomposition of the Municipal Solid Waste Prior to and after Mechanical - Biological Processing. Field Scale − Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj ...71 [text]
 • Effect of Municipal Sewage Sludge under Salix Plantations on Dissolved Soil Organic Carbon Pools − Barbara Kalisz, Andrzej Lachacz, Roman Glazewski, Andrzej Klasa ...87 [text]
 • Efficiency of the Methane Fermentation Process of Macroalgae Biomass Originating from Puck Bay − Marcin Dębowski, Anna Grala, Marcin Zieliński, Magda Dudek ...99 [text]
 • Immobilization of Cadmium from Contaminated Sediment Using CardboardMill Sludge − Miljana Prica, Milena Dalmacija, Bozo Dalmacija, Vesna Pesic, Dejan Krcmar, Milena Becelic, Rastko Milosevic ...109 [text]

Nasza siedziba