Publikacje naukowe

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

DOROBEK NAUKOWY:

 • Identyfikator ORCID: 0000-0001-9503-880X
 • Web of Science Researcher ID: Y-3752-2019
 • PBN-ID: 1118656

 

 • Monografie – 1
 • Rozdziały w książkach – 13
 • Artykuły recenzowane i inne publikacje – 68
 • Uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych z posterem lub wygłoszeniem referatu – 16

 

PUBLIKACJE:

Monografie:

 • Stefaniak S., Kmiecik E. 2016., „Hydrogeochemiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne właściwości produktów spalania alternatywnych paliw i ich współspalania z węglem kamiennym w kontekście gospodarki odpadami i długoterminowego wpływu na środowisko”, Wydawnictwo AGH, 181 str., ISSN 978-83-7464-867-7

 

Rozdziały w książkach:

 • Stefaniak S., Twardowska I., 2010: Reuse of coal mining wastes: environmental benefits and hazards. CRC Press / Balkema, Taylor and Francis Group, Environmental Engineering III, str. 311-316
 • Twardowska I., Janta-Koszuta K., Miszczak E., Stefaniak S. 2010: Occurrence and binding strength of metals in composted bio-waste and sewage sludge. CRC Press / Balkema, Taylor and Francis Group, Environmental Engineering III, str. 339-348
 • Twardowska I., Miszczak E., Stefaniak S., 2008: Zastosowanie ICP-MS do precyzyjnej oceny przemian hydrogeochemicznych odpadów w profile składowiska i prognoz długoterminowych. Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce. Praca zbiorowa pod redakcją Z. Hubickiego. Uniwersytet Mariii Curie Skłodowskiej, Lublin 2008, pp. 143-151
 • Kmiecik E., Szczepańska J.,  Twardowska I., Stefaniak S., 2008: Assessing chemical status of  shared groundwater resources; a crucial political, regulatory and management issue. In: Overexploitation and Contamination of Shared Groundwater Resources (Ch. J.G. Darnault, ed.), NATO Science Series, Springer, Dordrecht (The Netherlands), 2008, pp. 325-354.
 • Twardowska I., Janta-Koszuta K., Stefaniak S., 2008: Effect of catastrophic floods on the spatial distribution and vartival migration of PAHs in soils of flooded areas.  In: The Fate of Persistent Organic Pollutants in the Environment (E. Mechmetli, B. Koumanova, eds.) NATO Science Series, Springer, Dordrecht (The Netherlands), 2008, pp.205-218.
 • Twardowska I., Janta-Koszuta K., Stefaniak S., 2007: Mode of occurrence and mobility of trace elements in fly ash and sewage sludge in view of environmentally safe reuse  potential.  In: Biogeochemistry of Trace Elements: Environmental Protection, Remediation and Human Health (Yongguan Zhu, Nicholas Lepp and Ravi Naidu, Eds.), Tsinghua University Press, Bei Jing (Pekin), China, pp.378-379.
 • Twardowska I., Stefaniak S., Janta-Koszuta K., Szczepańska J., 2007: Environmental risks related to groundwater contamination from coal mining waste disposal and reuse. Biogeochemistry of Trace Elements: Environmental Protection, Remediation and Human Health (Yongguan Zhu, Nicholas Lepp and Ravi Naidu, Eds.), Tsinghua University Press, Bei Jing (Pekin), China, pp.380-381.
 • Twardowska I., Kyziol J., Avnimelech Y., Stefaniak S., Janta-Koszuta K., 2006: Using abundant waste and natural materials for soil and groundwater protection against contamination with heavy metals: Prospects and areas of application. In  Viable Methods of Soil and Water Pollution, Monitoring, Protection and Remediation (Twardowska I., Allen H.E., Häggblom , Eds. and Stefaniak S, Managing ed.). NATO Science Series  IV. Earth and Environmental Sciences – Vol. 69, Springer , Dordrecht (The Netherlands), 2006, pp.231-249.
 • Twardowska I., Stefaniak S., 2006: Coal and coal combustion products: properties for future and environmental issues, p. 13-20. In: Sajwan, K.S., Twardowska, I., Punshon, T., Alva, A.K. (Eds.): Coal Combustion Byproducts and Environmental Issues. Springer, New York, NY, USA, 2006,.
 • Twardowska I., Stefaniak S., 2006: Fly ash as a sealing material for spontaneous combustion and Acid Rock Drainage prevention, p. 33-40. In: Sajwan, K.S., Twardowska, I., Punshon, T.,  Alva, A.K. (Eds.): Coal Combustion Byproducts and Environmental Issues. Springer, New York, NY, USA, 2006, pp 234.
 • Twardowska I., Stefaniak S., 2006: Occurrence and sorption of radionuklides onto coal-fired power plant combustion waste, p. 61-65. In: Sajwan K.S., Twardowska I.,  Punshon T.,  Alva A.K. (Eds.): Coal Combustion Byproducts and Environmental Issues. Springer, New York, NY, USA, 2006.
 • Twardowska I., Stefaniak S., Szczepańska J., 2003: “ High-volume mining waste disposal”, Solid Waste: Assessment, Monitoring and Remediation Edited by Irena Twardowska, pp: 865-909 Elsevier Science, UK 2003, ISBN: 0080443214
 • Twardowska I., Szczepańska J., Stefaniak S., 2003: Occurrence and mobilization potential of trace elements from disposed coal combustion fly ash, pp. 13-24. In Chemistry of Trace Elements in Fly Ash (K.S.Sajwan, A.K.Ala, R.F. Keefer) Kluwer Academic/Plenum Publishers, N. York, 2003

 

Publikacje w czasopismach recenzowanych:

 • Miszczak, E., Stefaniak, S., Michczyński, A., Steinnes, E., Twardowska, I., 2020, „A novel approach to peatlands as archives of total cumulative spatial pollution loads from atmospheric deposition of airborne elements complementary to EMEP data: priority pollutants (Pb, Cd, Hg), Science of the Total Environment 705, 135776
 • Stefaniak, S., Kmiecik, E., Miszczak, E., Plewa, F., Twardowska, I., 2018, „Geotechnical properties of products of alternative fuel combustion and co-firing with hard coal in the context of their use as solidifying dense mixtures”, Waste Management and Research 36(12), pp. 1127-1136
 • Stefaniak, S., Kmiecik, E., Miszczak, E., Szczepańska-Plewa, J., Twardowska, I. 2018, “Leaching behavior of fly ash from co-firing of coal with alternative off gas fuel in powerplant boilers”, Applied Geochemistry 93, pp. 129-144
 • Stefaniak S., Miszczak E., Szczepańska-Plewa J., Twardowska I. 2015 “Effect of weathering transformations of coal combustion residuals on trace element mobility in view of the environmental safety and sustainability of their disposal and use. I. Hydrogeochemical processes controlling pH and phase stability”, Journal of Environmental Management nr 156, Elsevier, str. 128-142, IF 2.723 (5-year IF 3.895)
 • Stefaniak S., Kmiecik E., Miszczak E., Szczepańska-Plewa J., Twardowska I. 2015 “Effect of weathering transformations of coal combustion residuals on trace elements mobility in view of the environmental safety and sustainability of their disposal and use. II. Element release”, Journal of Environmental Management 156, Elsevier, str. 167-180, IF 2.723 (5-year IF 3.895)
 • Stefaniak, E. Miszczak, E. Kmiecik, J. Szczepańska-Plewa, I. Twardowska, 2013. Interakcja odpadów powęglowych i odpadów elektrownianych oraz jej wpływ na chemizm roztworów porowych w składowisku. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego Hydrogeologia 456, str. 555-562
 • Stefaniak S., I. Twardowska. 2011: Impact of residual coal extraction from hard coal mining waste dumps on groundwater salinity. Desalination and Water Treatment 33 (2011), pp. 53-60. 2011 r.
 • Szczepańska-Plewa, I. Twardowska, S. Stefaniak, E. Miszczak. 2011: Opóźnienie migracji Potencjalnie Toksycznych Pierwiastków (PTP) jako czynnik ochrony środowiska wodnego w rejonach deponowania odpadów rud metali. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego Hydrogeologia 445, str. 661-670
 • Szczepańska-Plewa J., Stefaniak S., Twardowska , 2010: „Coal mining waste management and its impact on the groundwater chemical status exemplified In the upper Silesia coal basin (Poland).” Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia z. X/1 Nr 441/2010. str. 157-166
 • Stefaniak S., Twardowska I., 2009: Extraction of coal residues from hard coal mining waste dumps as a chance of minimization of their adverse environmental impact. Proceedings of the 2nd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference. Department of Planning and Regional Development, School of Engineering University of Thessaly and Sector of Industrial Management and Operations Research, School of Mechanical Engineering, National Technical University of Athens. pp. 1013-1018
 • Stefaniak S., Twardowska I., 2009: Zmiany jakości wód podziemnych i powierzchniowych w wyniku kontaktu wód infiltracyjnych i zalewowych z obwałowaniem nasypu hydrotechnicznego wykonanego z odpadów górnictwa węglowego.” Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia z. IX/1 Nr 436/2009. str. 483-487
 • Stefaniak S., Twardowska I., 2008: Zagrożenia wód podziemnych związane z wykorzystaniem odpadów górnictwa węglowego w budownictwie inżynieryjnym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śąskiej. Górnictwo z. 285. Gliwice 2008, pp. 271-278
 • Twardowska I., Stefaniak S.: Optimization of the vadose zone monitoring at the sulfidic mining waste dumps or engineering constructions, "Advanced Environmental, Chemical and Biological Sensing Technologies IV", (Tuan Vo-Dinh, Robert A. Liberman, Guenter Gauglitz, Eds.) Proc. of SPIE Vol. 6377, 63770K:1-11, 2006.
 • Kmiecik M., Stach-Kalarus M., Szczepańska J., Twardowska I., Stefaniak S., Janta-Koszuta K., 2006: Assessment of chemical status of ground waters based on aggregated data from a monitoring network exemplified in a river drainage basin. "Advanced Environmental, Chemical and Biological Sensing Technologies IV",  (Tuan Vo-Dinh, Robert A. Liberman, Guenter Gauglitz, Eds.)  of SPIE Vol. 6377, 63770M:1-10, 2006.
 • Stefaniak S., Twardowska I.: Przemiany chemiczne w odpadach górniczych na przykładzie zwałowiska w Czerwionce-Leszczynach. Kwartalinik „Górnictwo i Geologia” Tom 1, Zeszyt 3. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006, str.89-100
 • Stefaniak S., Twardowska I., 2006: Environmental impact of using coal mining waste for road construction. Actual Problems of Transport Medicine (Ukraine, Naukowy periodyk: The Ukrainian Scientific Research Institute of transport Medicine of the Ministry of Public Health Services of Ukraine, and A.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine),  1(3):78-84
 • Twardowska I., Janta-Koszuta K., Stefaniak, S., Kyzioł J.: Results of PAH screening in floodplain soils vs. soil quality standards. In Advanced Environmental, Chemical and Biological Sensing Technologies III (Ed. by T. Vo-Dinh, R.A. Lieberman, G. Gauglitz,), Proceedings of SPIE Vol. 5993, 2005.
 • Szczepańska J., Kmiecik E., Twardowska I., Stefaniak S.: Assessment of the chemical status of groundwater bodies exemplified in Major Groundwater Basin 332. In Advanced Environmental, Chemical and Biological Sensing Technologies III (Ed. by T. Vo-Dinh, R.A. Lieberman, G. Gauglitz), Proceedings of SPIE Vol. 5993 (SPIE, Bellingham, WA, USA), 2005.
 • Stefaniak S., Twardowska I.: Zmiany jakości wód podziemnych w wyniku reeskploataji i redeponowania odpadów górnictwa węglowego, Współczesne Problemy Hydrogeologii Tom XII, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, ISBN 83-231-1859-0, str. 859-862
 • Stefaniak S., Twardowska I.: Zmiany w profilu pionowym antropogenicznej strefy aeracj w wyniku reeskploataji i redeponowania odpadów górnictwa węglowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo z. 267, Gliwice 2005, PL ISSN 0372-9508, str. 269-276
 • Stefaniak S., Twardowska I., 2003: „Modelowanie transportu zanieczyszczeń w antropogenicznej strefie aeracji na przykładzie składowiska odpadów górnictwa węglowego”. Współczesne Problemy Hydrogeologi TomXI , Gdańsk 2003, pp. 479-482
 • Stefaniak S., Twardowska I., 2003: „Geochemically unstable minerals in carboniferous rocks in the light of prognosing the environmental impact of coal mining wastes” 23 Zeszyt Prac Specjalnych PTMin, Cieszyn 2003, pp. 215-217
 • Stefaniak S., Twardowska I., 2003: „Modelowanie zanieczyszczeń wód strefy aeracji i saturacji w rejonie składowiska odpadów górniczych za pomocą programu KYSPILL” Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo z.256, Gliwice 2003, 209-214
 • Twardowska I., Stefaniak S., 2002: „Postępowanie z olejami odpadowymi według prawodawstwa Unii Europejskiej” Przegląd Komunalny 11(134)/2002, str.131-132

 

Komunikaty i artykuły konferencyjne:

 • Stefaniak S., Kmiecik E., Miszczak E., Szczepańska-Plewa J., Twardowska I. 2015. Effect of co-combustion of coal with earth gas in powerplant boilers on the composition and leaching behavior of fly ash. CEMEPE & SECOTOX, Mykonos Island, Greece
 • Twardowska I, Stefaniak S., Miszczak E., 2015. Efficiency of metal binding from Acid Rock Drainage (ARD) onto freshly generated and weathered coal ash. ICOBTE’2015 13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements “New Frontiers in Trace Elements Research and Management”
 • Stefaniak S., Miszczak E., Twardowska I., Szczepańska-Plewa J.. Sorption Capacity for Metals of Freshly-Generated and Weathered Coal Combustion Residuals (CCRs), ICOBTE, Athens (GA), USA
 • Miszczak, S. Stefaniak, J. Szczepańska-Plewa, Ph. Schmidt-Kopplin, M. Harir, I.Twardowska. 2013. Effect of Temporal Alterations on the Sewage-Borne Metals Mobility in Biosolids. ICOBTE, Athens (GA), USA
 • Stefaniak S., Miszczak E., Szczepańska-Plewa J., Twardowska I. 2013 Environmental sustainability of coal ash utilization of for in-situ treatment of Acid Mine Drainage (AMD). SETAC Europe 23rd Annual Meting
 • Twardowska I., Miszczak E., Stefaniak S. Immobilization of metals in contaminated sites with use of abundant waste materials exemplified in Cu and Cd binding onto sewage sludge. SETAC 6th World Congress/SETAC Europe 22nd Annual Meeting. Berlin, 20 May-24 May 2012
 • Twardowska I., E. Miszczak, Stefaniak. Weathering transformations of sorption properties of biosolids for metals and their possible environmental implications. SETAC, Boston, USA, 2011 r.
 • Twardowska I., S. Stefaniak, E. Miszczak. 2011: Effect of Temporal Transformations of Coal Combustion Residuals on Trace Elements Mobility. ICOBTE, Florence, Italy
 • Twardowska I., E. Miszczak, S. Stefaniak. 2011: Weathering transformations of sorption properties of biosolids for metals and their possible environmental implications. SETAC, Boston, USA
 • Stefaniak S., Twardowska I., 2010: Impact of engineering constructions made of Carboniferous waste rock on groundwater deterioration. – In: Wolkersdorfer, Ch. & Freund, A.: Mine Water & Innovative Thinking. – p. 599 – 603; (CBU Press)
 • Twardowska I., Szczepańska-Plewa J., Stefaniak S. 2010: „Low-cost permeable barriers for acid rock drainage prevention and control”. Groundwater Quality Sustainability, Abstract Book, XXXVIII IAH Congres, Krakow 12-17 September 2010, pp.789-790
 • Twardowska I., Janta-Koszuta K., Miszczak E., Stefaniak S., Schmitt-Kopplin P., Harir M. 2010: Long-term alterations of sewage sludge used as soil amendment in view of the sustainable development requirements. Science and Technology for Environmental Protection, Extended Abstracts, SETAC Europe, 20th Annual Meeting, p.738-739
 • Twardowska I, Stefaniak S., Miszczak E. 2010: Long-term Transformations of Contaminant Binding/Release Properties of Coal Combustion Residuals (CCRs) Disposed in Impoundments. Abstr. No.WP002. Setac Notth America 31st Annual Meeting “Bridging Science with Communities”.
 • Twardowska I., Janta-Koszuta K., Miszczak E., Stefaniak S. 2009: Binding potential of copper ore tailings for metals occurring in Acid Rock Drainage (ARD). SETAC Europe, 19th Annual Meeting, Protecting ecosystem health: facing the challenge of a globally changing environment. 1 p.
 • Twardowska I., Janta-Koszuta K., Miszczak E., Stefaniak S. 2009: Potential for sustainable use of biowaste in non-point applications. 10th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements  (ICOBTE). 2 p.
 • Twardowska I., Janta-Koszuta K., Miszczak E., Stefaniak S. 2009: Time-dependent Transformations of Metal Binding Properties of Biosolids. SETAC North America, 30th Annual Meeting.1 p.
 • Twardowska I., Janta-Koszuta K., Stefaniak S., Miszczak E., 2008: Viable and environmentally safe use of selected metal-rich waste materials for a remediation of degraded lands. In: 1st International Forum on Remediation Benchmarks and Standards for Contaminated Environment. Abstracts. Shenyang University, Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences (CAS), July 22-25, 2008, Shenyang (China)
 • Twardowska I., Janta-Koszuta K., Miszczak E, Stefaniak S., 2008: Organogenic waste materials as promising metal sorbents. In: From Molecular Understanding to Innovative Applications of Humic Substances. Proceedings of the 14th Meeting of International Humic Substances Society (I.V.Perminova, N.A.Kulikova, Eds.) September 14-19, 2008, Moscow-Saint Petersburg (Russia),V.II,  pp.605-606.
 • Twardowska I, Janta-Koszuta K., Stefaniak S., Miszczak E., 2008: Pollution potential mitigation and beneficial use of waste materials in view of the environmental objectives set by Water Framework Directive. In: World Under Stress: Scientific and Applied Issues in Environmental toxicology and Chemistry. Abstract Book. SETAC Europe 18th Annual Meeting, 25-29 May 2008, Warsaw (Poland), p. 113.
 • Twardowska I., Kmiecik E., Szczepańska J., Stefaniak S., 2008: TOC and DOC as convenient tools for indication of groundwater contamination with organic contaminants. In: World Under Stress: Scientific and Applied Issues in Environmental toxicology and Chemistry. Abstract Book. SETAC Europe 18th Annual Meeting, 25-29 May 2008, Warsaw (Poland), p. 115
 • Twardowska I., Janta-Koszuta K., Stefaniak S., Miszczak E., 2008: Sustainable control of acid rock drainage generation  and metal release from sulfidic mining waste. In: Protecting our Global Environment. Abstract Book. %th SETAC World Congress, 3-7 August 2008,  Sydney, Australia,  p.14.
 • Twardowska I., Janta-Koszuta K., Stefaniak S., Pandey, J-K.: Environmental risks from uncontrolled coal combustion waste management and bulk use in developing countries. In: Protecting our Global Environment. Abstract Book. 5th SETAC World Congress, 3-7 August 2008,  Sydney, Australia, p. 116.
 • Twardowska , Janta-Koszuta K., Miszczak E., Stefaniak S., 2008: Binding potential of weathered coal mining waste for metals occurring in Acid Rock Drainage (ARD) In: Environmental Stewardship: Integrating Science and Management. Abstract Book. SETAC North America 29th Annual Meeting, 16-20 November 2008, Tampa, Florida (USA).
 • Twardowska I., Kmiecik E., Szczepańska J., Stefaniak S., 2007: Reliable criteria for assessing groundwater chemical status as a key element of sustainable management strategy. In: Abstract Book. Multiple Stressors for the Environment and Human Health Present and Future Challenges and Perspective. SETAC Europe  17th Annual Meeting Organizeed by the Society of Environmental Toxicology and Chemistry, 20-24 May 2007, Porto, Portugal, p.242. 
 • Twardowska I., Janta-Koszuta K., Stefaniak S., 2007: Applicability of chemical speciation for evaluating potential for release of trace elements from waste materials used as soil amendment. In: Abstract Book. Multiple Stressors for the Environment and Human Health Present and Future Challenges and Perspective. SETAC Europe  17th Annual Meeting Organized by the Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), 20-24 May 2007, Porto, Portugal, p.243. 
 • Twardowska I., Stefaniak S., 2007: Assessment of environmental impact of coal miming waste reuse for coal extraction. In: Proceedings of SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics. Volume IV ( Kungolos A., Aravossis K., Karagiannidis A., Samaras P., Eds.) Organized by Department of Planning and Regional Development, School of Engineering, University of Thessaly (Saloniki), Greece, June 24-28, 2007, Skathios, pp.2753-2754.
 • Twardowska I., Janta-Koszuta K., Stefaniak S., 2007: Efficient use of abundant waste materials for remediation/prevention of ARD generation and toxic metals release from extractive wastes. In: Abstract Book. Urban Environmental Issues: Impacts on Ecological Systems. SETAC North America 28th Annual Meeting, Organized by Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), 11-15 November 2007, Milwaukee, Wisconsin, USA,  p.54-55.
 • Twardowska I., Janta-Koszuta K., Stefaniak S., 2007: Chemical speciation of trace metals in fly ash from coal combustion as a tool for the environmental impact assessment of its applications and disposal. In: Abstract Book. Urban Environmental Issues: Impacts on Ecological Systems. SETAC North America 28th Annual Meeting, Organized by Society of Environmental  Toxicology and Chemistry (SETAC), 11-15 November 2007, Milwaukee, Wisconsin, USA,  p.165.
 • Twardowska I., Szczepanska J., Kmiecik E., Stefaniak S., 2006: Problems with precise evaluation of groundwater chemical status following criteria specified in Water Framework Directive. Abstract Book. SETAC Europe 16th Annual Meeting "Controversies and Solutions in Environmental Sciences" 1-11 May 2006, The Hague, The Netherlands, p.236.
 • Twardowska I., Janta-Koszuta K., Stefaniak S., Szwej M., Czaplicka M., 2006: PAHs distribution in soils affected by catastrophic flood vs. soil quality standards. Abstract Book. SETAC Europe 16th Annual Meeting "Controversies and Solutions in Environmental Sciences" 1-11 May 2006, The Hague, The Netherlands, p.262.
 • Twardowska I., Kyziol J., Stefaniak S., 2006: Insulating/protective bariiers for acid rock drainage interception and immobilization of metals released from sulfidic mining waste. Abstract Book.  Society of Environmental Toxicology and Chemistry  27th Annual Meeting in North America "Global Environment and Sustainability: Sound Science in a World of Diversity", 5-9 November 2006, Montreal, Quebec, Canada,  p. 69
 • Twardowska I., Janta-Koszuta K., Stefaniak S., Kyzioł J., 2005: Zinc and nickel distribution and partitioning in soils of a floodplain affected by catastrophic flood. In: 8th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements. Book of Abstracts  (Lombi, E., Tyrrell, S.,  Nolan, A., McLaughlin, M. et al.), ICOBTE, 3-7 April 2005, CSIRO, Adelaide (Australia), pp. 690-691
 • Twardowska I., Stefaniak S., Janta-Koszuta K., Szczepańska J., Kyzioł J., 2005: Temporal transformations of metal pollution potential from coal combustion fly ash due to weathering. In: SETAC Europe 15th Annual Meeting "The Raison d'Être of Environmental Toxicology and Chemistry", Abstract Book, SETAC Europe – Society of Environmental Toxicology and Chemistry", 22-26 May 2005, Lille (France)., p.51.
 • Twardowska I., Kyzioł J., Stefaniak S., Janta-Koszuta K., Szczepańska J., 2005: Metal reduction in sewage sludge to be used as soil amendment. In: SETAC Europe 15th Annual Meeting "The Raison d'Être of Environmental Toxicology and Chemistry", Abstract Book, SETAC Europe – Society of Environmental Toxicology and Chemistry, 22-26 May 2005, Lille (France), p. 337.
 • Twardowska I., Kyzioł J., Janta-Koszuta K., Stefaniak S., 2005: Prevention and control of non-point source pollution of soil and ground waters using abundant natural and waste organogenic material. In: Abstract Book. SETAC North America 26th Annual Meeting "Environmental Science in a Global Society: SETAC's Role in the Next 25 Years". SETAC North America - Society of Environmental Toxicology and Chemistry, 13-17 November 2005, Baltimore, MD, USA, pp.27-28.
 • Twardowska I., Janta-Koszuta K., Stefaniak S., Kyzioł J., 2005: Spatial and temporal alteration of non-point contamination of soils by Potentially Toxic Elements in floodplains. In: Abstract Book. SETAC North America 26th Annual Meeting "Environmental Science in a Global Society: SETAC's Role in the Next 25 Years". SETAC North America - Society of Environmental Toxicology and Chemistry, 13-17 November 2005, Baltimore, MD, USA, p.291.
 • Stefaniak S., Twardowska I., 2004: Impact of coal mining waste dumping sites on ground- and surface water quality, 11th Magdeburg Seminas on Waters in Central and Eastern Europe: Assessment, Protection, Management. Proceedings of the international conference 18-22 October 2004 at the UFZ, Leipzig, Germany, ISSN 0948-9452
 • Twardowska I., Janta-Koszuta K., Stefaniak S. and Kyzioł J., 2004: Chromium distrubution and partitioning in soils of floodplains. Abstracts. SETAC Europe 14th Annual Meeting “ Environmental Science Solutions: A Pan-European Perspective”, SETAC - Society of Environmental Toxicology and Chemistry, 18-22 April 2004, Prague, Czech Republic, p. 222
 • Twardowska I., Janta-Koszuta K., Stefaniak S. and Kyzioł J., 2003: Effect of catastrophic flood on cadmium distribution and partitioning in soils of a flooded area, pp. 226-227. In Conference Proceedings 7th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, Uppsala, Sweden, 2003. Vol. 1 Scientific Programs I (G.R. Cobran and N. Lepp, eds.). SLU Service/Repro, Uppsala, Sweden, 2003
 • Stefaniak , 2002: „Komputerowe metody oceny wpływu na środowisko wodno - gruntowe zanieczyszczeń z ognisk obszarowych” X Konferencja Naukowo-Techniczna „Zapobieganie Zanieczyszczeniu Środowiska” Szczyrk 7-8.11.2002
 • Twardowska I., Stefaniak S., Kyzioł J., 2002: “Cadmium and lead distribution in soils of the flood-affected area” SETAC 23rd Annual Meeting in North America Achieving Global Environmental Quality: Integratiing Science & Management, 16-20 November 2002, Salt Lake City, Utah, USA
 • Twardowska I., Kyzioł J. and Stefaniak , 2002: “Effect of catastrophic flood of 1997 on zinc distributions in soils of the Odra river valley” 7 th Regional Meeting of the Central and Eastern European Section Trends and Advances in Environmental Chemistry and Ecotoxicology, October 14-16, 2002 Brno, Czech Republic Materiały konferencyjne str. 26-29
 • Twardowska , Kyzioł J. and Stefaniak S., 2002: “Use of sewage sludge/biowaste as permeable reactive barriers in landfills for protection of ground water against contamination” ECOLOGY And ECO-TECHNOLOGIES Review Conference on scientific cooperation between Austria and Poland, February 24 - 28, 2002, Vienna, Austria
 • Twardowska I., Kyzioł J. and Stefaniak S., 2002: “Mobility and bioavailablity of heavy metals in sewage sludge/compost and soils by this waste” ECOLOGY and ECO-TECHNOLOGIES Review Conference on scientific cooperation between Austria and Poland, February 24 - 28, 2002, Vienna, Austria

<-- do góry

Nasza siedziba