Zakończone

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

Uprzejmie informujemy, że Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu przy współpracy z AIRCLIM-NET organizuje w Zakopanem w dniach od 24 do 27 października 2012 r.

 

VIII Konferencję Naukową
OCHRONA POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE

 

Wzorem lat poprzednich zamierzamy zorganizować spotkanie uznanych naukowców, ekspertów i praktyków z przemysłu i administracji oraz utalentowanych młodych pracowników naukowych zaangażowanych w problematykę ochrony powietrza.

Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie: zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, rozprzestrzeniania i przemian zanieczyszczeń w powietrzu, metod ograniczania emisji substancji zanieczyszczających powietrze, alternatywnych źródeł energii i czystszych technologii oraz aktualnych problemów zarządzania środowiskiem w odniesieniu do powietrza.

Planujemy wydanie w postaci monografii wszystkich przyjętych referatów i komunikatów oraz posterów. Na początku grudnia wydamy Komunikat nr 2 z kartą uczestnictwa, informacją o hotelu, kosztach uczestnictwa i terminarzem przygotowania do druku referatów, posterów i komunikatów.

Osoby zainteresowane Konferencją proszone są o nadesłanie swojego adresu e–mail pod 

 

W imieniu organizatorów
Prof. dr hab. Jan Konieczyński i dr inż. Krzysztof Klejnowski


Nasza siedziba