Zakończone

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

ZiZOZaP Fundusze Europejskie, Innowacyjna Gospodarka

Konsorcjum Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Krakowskiej, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu

zaprasza na

Konferencję Naukową

Zarządzanie zbiornikami zaporowymi  w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej

organizowaną w ramach strategicznego projektu badawczego

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego – ZiZOZaP

 

Celem konferencji jest przekazanie informacji dotyczących założeń i postępów w realizacji Projektu ZiZOZap oraz ich odniesienie do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej i wynikających z niej zobowiązań dla Polski.

Uczestnicy
Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, instytucji i przedsiębiorstw uczestniczących bezpośrednio i pośrednio w działaniach związanych z gospodarką wodną, przedstawicieli jednostek kontrolujących i nadzorujących gospodarkę wodną, przedstawicieli uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych, a także nauczycieli i studentów zainteresowanych poruszaną problematyką.

14 grudnia 2010
Aula Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Sosnowiec, ul. Będzińska 60, godz. 9:30

Udział w konferencji bezpłatny!!

Proszę zobaczyć program konferencji.

Zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem formularza na stronie internetowej projektu.

Szczegóły w komunikacie i na stronie internetowej Projektu ZiZOZaP.

Pliki do pobrania

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Wanda Jarosz, tel. 32 254 60 31 wew. 136, kom. 609 770 140
  • Danuta Wieruszewska, tel. 32 254 60 31 wew. 280

ZiZOZaP Konsorcjum

Nasza siedziba