Zakończone

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES in Zabrze

Najczęściej oglądane

 

Zaproszenie do udziału w

X MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

„CHROMATOGRAFIA JONOWA 2014”

Zaproszenie

Invitation

Komunikat

Program konferencji

Conference progam

Postery

Zdjęcia z konferencji

 

Sprawozdanie z X Międzynarodowej Konferencji Naukowej

„Chromatografia Jonowa 2014”

Zabrze, 9-10 kwietnia 2014

W dniach 9 i 10 kwietnia br. już po raz dziesiąty odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chromatografia Jonowa 2014” zorganizowana przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu we współpracy z firmą Metrohm Polska. Podczas konferencji w której wzięły udział 152 osoby z kraju, jak i z zagranicy wygłoszono 9 wykładów, 8 komunikatów, a w dwóch sesjach przestawiono 44 postery. Od roku 2007 konferencją towarzyszą kolejne monografie, w których zamieszcza się prace z zakresu teorii i praktyki chromatografii jonowej oraz metod pokrewnych. W tym roku poza regularną liczącą 360 stron monografią „Chromatografia Jonowa 2014”, w związku z jubileuszem konferencji wydano także w twardej oprawie książkę „Postępy chromatografii jonowej”.

Uczestnicy konferencji mieli okazję przedstawić wyniki swoich prac, przedyskutować w gronie fachowców najważniejsze problemy związane z aspektami teoretycznymi, jak i praktycznymi chromatografii jonowej i metod pokrewnych. Konferencja przebiegła w miłej przyjaznej atmosferze i przyczyniła się do nawiązania wielu kontaktów, które z pewnością zaowocują w przyszłości. Mam nadzieję, że te minione 10 lat przyczyniło się w jakimś stopniu do rozwoju i popularyzacji chromatografii jonowej w Polsce. Wspólnie z Prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego – prof. Bogusławem Buszewskim podjęliśmy decyzję zmierzającą do połączenia sił i integracji różnych środowisk naukowych w Polsce zajmujących się metodami separacyjnymi i analizą wody. I tak w latach parzystych konferencje z cyklu „Chromatografia jonowa” odbywać będą się w Zabrzu, a w latach nieparzystych konferencje poświęcone wodzie – w Toruniu. Na obydwa te wydarzenia już teraz wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy. Zapraszam również do odwiedzenia strony http://www.ipis.zabrze.pl/, gdzie w zakładce „Konferencje” można znaleźć relację fotograficzną z wszystkich wydarzeń jakie miały miejsce podczas tegorocznej X konferencji „Chromatografia Jonowa 2014”.

Rajmund Michalski

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze

Nasza siedziba