Szanowni Państwo,

Za nami XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2018”,

która odbyła się w Zabrzu w dniach 17 i 18 kwietnia br.

Wszystkim tym, którzy przyczynili się do jej sukcesu chciałbym niniejszym serdecznie podziękować.

Wykładowcom i autorom posterów za trud przygotowania i prezentacji swoich prac, uczestnikom za tak liczą obecność,

a sponsorom (firmom Metrohm Polska, AGA Analytical i Shim-Pol) za wsparcie,

które umożliwło nam przygotowanie i realizację konferencji w takiej formule.

                     

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN w Zabrzu

 

Zdjęcia z konferencji:

DSC02639.jpg DSC02684.jpg DSC02686.jpg

DSC02688.jpg DSC02709.jpg DSC02713.jpg

DSC02734.jpg DSC02744.jpg DSC02748.jpg

DSC02759.jpg DSC02772.jpg DSC02783.jpg

DSC02787.jpg DSC02800.jpg DSC02808.jpg

DSC02811.jpg DSC02813.jpg DSC02822.jpg

DSC02831.jpg DSC02838.jpg DSC02842.jpg

DSC02845.jpg DSC02848.jpg DSC02851.jpg

DSC02857.jpg DSC02864.jpg DSC02868.jpg

DSC02871.jpg DSC02879.jpg DSC02881.jpg

DSC02891.jpg DSC02895.jpg DSC02906.jpg

DSC02916.jpg DSC02927.jpg DSC02930.jpg

DSC02947.jpg DSC02979.jpg DSC02996.jpg

DSC03002.jpg

 


Aktualizacja 13.04.2018 r.

 

Pliki do pobrania: 


Aktualizacja 28.03.2018 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się program XII Międzynarodowej Konferencji „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2018”, która odbędzie się w Zabrzu w dniach 17-18 kwietnia 2018 roku oraz program sesji posterowych. Przypominam, że osoby zainteresowane udziałem w wycieczce do Sztolni Luiza w Zabrzu połączonej z uroczystą kolacją w Łaźni Łańcuszkowej dniu 17 kwietnia 2018 (17:00-23:00) proszone są wyłącznie o zgłoszenie chęci uczestnictwa na mój adres mailowy () do dnia 4 kwietnia 2018. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane do faktury, która zostanie wystawiona po konferencji. Ze względu na konieczność rezerwacji miejsc nie będzie możliwości wycofania chęci udziału z imprezie.

W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkiej Nocy składam serdeczne życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności

Dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN w Zabrzu

 

Pliki do pobrania: 


Aktualizacja 05.03.2018 r.

Szanowni Państwo,

Osoby zainteresowane wycieczką i udziałem w uroczystej kolacji w ramach XII Międzynarodowej Konferencji „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2018) (Zabrze, 17-18 kwietnia 2018) proszone są wyłącznie o zgłoszenie chęci uczestnictwa na mój adres . 

Opłatami będziemy Państwa obciążać po konferencji według danych do faktury na zgłoszeniu.

z poważaniem

Dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN w Zabrzu


 Aktualizacja 18 grudnia 2017r.

W dniu 18 grudnia na stronie ipis.pan.pl został zamiesczony komunikat nr 2. Znajduje się on w poniższym artykule jako załącznik. 

Ramowy program konferencji: 17 kwietnia 2018, wtorek 11:00 Otwarcie konferencji 11:10 - 13:00 Wykłady plenarne 13:00 - 14:00 Przerwa 14:00 - 16:00 Wykłady/komunikaty 11:00 - 16:00 Sesja posterowa I 16: 00 Podsumowanie pierwszego dnia obrad 17:00 - 23:00 Wycieczka i uroczysta kolacja 18 kwietnia 2018, środa 9:00 - 11:00 Wykłady plenarne 11:00 - 11:30 Przerwa 11:30 - 13:30 Wykłady/komunikaty 9:00 - 13:15 Sesja posterowa II 13:30 - 14:00 Podsumowanie konferencji i wręczanie nagród.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, w tym monografię z pracami nadesłanymi przez Autorów oraz catering pierwszego i drugiego dnia konferencji. Organizatorzy nie pokrywają kosztów delegacji i noclegów.  

W ramach Konferencji zostaną wygłoszone referaty i komunikaty dotyczące chromatografii jonowej oraz metod pokrewnych i ich zastosowań w analizie próbek ciekłych, stałych i gazowych, a także sesje posterowe oraz wystawa odczynników i sprzętu pomiarowego. Konferencja jest adresowana w szczególności do pracowników jednostek naukowo-badawczych, uczelni wyższych, stacji uzdatnia wód, oraz pracowników laboratoriów przemysłowych.

Wzorem lat ubiegłych przewidujemy wydanie przed konferencją monografii „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2018”. Ze względu na cykl wydawniczy Autorzy proszeni są o nadsyłanie prac z zakresu tematyki konferencji na adres w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2018. Termin przysyłania tytułów wystąpień ustnych oraz tytułów posterów upływa w dniu 1 marca 2018.

Komunikat ze szczegółowym programem konferencji zostanie rozesłany i zamieszczony na stronie www.ipis.zabrze.pl do dnia 1 kwietnia 2018 roku.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konferencji poprzez zgłaszanie wystąpień (wykłady i komunikaty) oraz prac w postaci posterów, a także przysyłanie artykułów do monografii. Informacje o poprzedniej konferencji znajdują się na stronie http://ipis.pan.pl/pl/nauka/pm-konferencje/45-konferencje-zorganizowane-ipis-pan/744-xi

W imieniu Komitetu Organizacyjnego dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN

Zgłoszenia na konferencję i wszelkie zapytania proszę kierować na adres: dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIS PAN Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN ul. M.Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze tel. (032) 2716481 wew.112, fax. (032) 2717470 e-mail:

 


Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu oraz Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydziału Chemii UMK w Toruniu we współpracy z firmami Metrohm Polska i A.G.A Analytical mają zaszczyt zaprosić do udziału w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2018”, która odbędzie się w Zabrzu w dniach 17 i 18 kwietnia 2018 roku.

Pliki do pobrania: