Tuesday, 16 April 2024 11:41

Powołanie Dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

Z dniem 17 kwietnia 2024 roku na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 16 kwietnia 2028 roku na Dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu został powołany Pan dr hab. Piotr Czechowski.

 

Contact

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20