Archives of Environmental Protection VOL 26 1/2000

  •  Wstępna ocena emisji pierwiastków śladowych w wyniku spalania węgla kamiennego - Joanna Staisz, Anna Pasoń-Konieczyńska, Jan Konieczyński ... 7
  • Rotating Dust Separator of High Efficiency - Tadeusz Knap ... 21
  • Biosorpcja i usuwanie Cd, Cu, Pb i Zn z roztworów wodnych przez sorbenty uzyskane z grzyba pleśniowego Rhizopus nigricans i odpadowej biomasy drożdży Saccharomyces uvarum - Barbara Pawlik-Skowrońska, Jacek Pirszel, Tadeusz Skowroński ... 39
  • Size Estimation and Protection of the Areas Supplying Radon to Groundwater Intakes - Tadeusz Andrzej Przylibski ... 55
  • Speciation Analysis for Determination of Arsenic, Antimony and Selenium in Water Samples from the Lednickie Lake - Przemysław Niedzielski, Jerzy Siepak, Zenon Kowalczuk ... 73
  • Extraction Removal of Lead from Soil - Teofil Korolewicz, Marian Turek, Jerzy Ciba ... 83
  • Równowaga absorpcyjna układów z absorbentem zawierającym związki sodu i wapnia stosowanym w chelatowej metodzie oczyszczania spalinowych gazów energetycznych - Barbara Derecka, Władysław Derecki  ... 93

Contact

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20