Archives of Environmental Protection VOL 26 2/2000

 • The Measurement of Tropospheric Ozone Concentrations in Southern Poland Using the Passive Samplers and Plant Bioindicators - Barbara Godzik ... 7
 • Uciążliwość zapachowa. Prognozowanie występowania wrażeń chwilowych - Joanna Kośmider, Bartosz Wyszyński ... 21
 • Intensyfikacja redukcji NOx metoda reburningu z oddziaływaniem pulsacji - Lech Szecówka ... 33
 • Modyfikacja procesu spalania w celu redukcji tlenków azotu - Barbara Białecka ... 45
 • Zmiany aktywności enzymatycznej gleby w procesie biodegradacji zanieczyszczeń ropopochodnych przy zastosowaniu biopreparatów - Wioletta Przystaś, Korneliusz Miksch, Anna Małachowska-Juszt ... 59
 • Estimation of the Quality of Ground Waters Provided for the Water-Supply System in the Area of Gogolin Commune - Izabela Czerniawska-Kusza ... 71
 • Szata roślinna projektowanego rezerwatu przyrody "Diabla Góra" koło Bukowna na Wyżynie Śląskiej - Krzysztof Jędrzejko, Adam Stebel, Tadeusz Szczypek, Stanisław Wika ... 81
 • Finansowanie ochrony środowiska z funduszy pomocy zagranicznej, uzyskanej przez Polskę w latach 1990-1998 - Zbigniew M. Karaczun ... 113
 • Phytotron Chambers for Plant Exposure to Ozone - Andrzej Skoczkowski, Sebastian Pieńkowski, Ewa Niewiadomska, Zbigniew Miszalski ... 129
 • Oznaczanie wybranych węglowodorów w powietrzu atmosferycznym na terenie miasta Zabrza - Rajmund Michalski, Anna Węglarz, Ryszard Skrok ... 137
 • Kontrola analityczna roztworów absorpcyjnych zawierających hydrazynę w chelatowej metodzie wspólnego usuwania tlenków azotu i siarki - Barbara Dziechciarczyk  ... 153

Contact

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20