Archives of Environmental Protection VOL 26 4/2000

 • Tendencje zmian stężeń SO2 w powietrzu w Górach Izerskich - Jerzy Zwoździak, Artur Gzella, Anna Zwoździak ... 7
 • Biodegradacja i toksyczność wybranych środków ochrony roślin - Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka, Ewa Wiśniowska, Beata Ścieranka ... 21
 • Badania wstępne nad wpływem stałego pola magnetycznego na usuwanie azotu amonowego w procesie osadu czynnego - Ewa Wiśniowska, Rafał Nowak, Marta Janosz-Rajczyk, Joanna Szczypiorowska, Maria Włodarczyk-Makuła, Janina Koścień ... 33
 • Influence of the Town of Nakło on Water Quality in the Noteć River - Czesława Trojanowska ... 45
 • Ocena stanu sanitarnego wody antropogenicznego zbiornika wodnego Dzierżno Duże - Maciej Kostecki, Aleksandra Smyłła, Aleksandra Starczyńska ... 57
 • Zawiesina jako element zanieczyszczenia antropogenicznego ekosystemu wodnego na przykładzie zbiornika zaporowego "Dzierżno Duże (woj. śląskie) - Maciej Kostecki ... 75
 • Wybrane związki organiczne (BTEX, WWA) w osadach dennych antropogenicznego zbiornika wodnego Dzierżno Duże - Maciej Kostecki, Marianna Czaplicka, Anna Węglarz ... 95
 • Zawartość metali ciężkich w mięsie i wątrobie niektórych gatunków ryb z antropogenicznego zbiornika Dzierżno Duże (woj. śląskie) - Maciej Kostecki ... 109
 • Metale ciężkie w wodzie i osadach dennych zbiornika w Kozłowej Górze na Górnym Śląsku - Stefania Ryborz-Masłowska, Katarzyna Moraczewska-Majkut, Józefa Krajewska ... 127
 • Wpływ nawierzchni ulic na hałas toczenia pojazdów - Władysław Gardziejczyk, Jerzy A. Ejsmont ... 141
 • Próby rozkładu fenolu w ściekach przy użyciu osadu czynnego - nie zaadaptowanego - Tadeusz Stefanowicz, Janusz Lisiecki ... 159
 • Spis treści vol. 26, 2000 (w języku angielskim) ... 169
 • Spis treści vol. 26, 2000 (w języku polskim) ... 173
 • Indeks autorów vol. 26, 2000 ... 177
 • Teoria i praktyka ochrony powietrza 2002 ... 179

 

Contact

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20