Archives of Environmental Protection VOL 27 2/2001

 • Badania technologiczne procesu "duct injection" ograniczania emisji SO2 ze spalin kotła OP-430 - Mieczysław Adam Gostomczyk, Wioletta Ziaja ... 7
 • Badania biofiltracji gazów odlotowych zawierających toluen i ksylen - Andrzej Wieczorek ... 21
 • Właściwości emisji pyłu i metali ciężkich w procesie spalania węgla w paleniskach domowych - Stanisław Hławiczka, Krystyna Kubica, Urszula Zielonka, Krzysztof Wilkosz ... 29
 • Identyfikacja kierunków napływu zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem pomiarów o krótkim czasie uśrednienia - Czesław Kliś, Mieczysław Żeglin ... 47
 • Badania i możliwości aplikacyjne osadnika z lamelowym wypełnieniem płytowym - Jan Hehlman, Andrzej Bryczkowski, Edyta Kujawska ... 61
 • Metale ciężkie w spływach powierzchniowych ze zlewni bezpośredniej oraz w wodzie zbiornika Nakło-Chechło - Agata Domurad, Maciej Kostecki ... 81
 • Stosunki termiczno-tlenowe zbiornika zaporowego w Pławniowicach (woj. śląskie) po 23 latach eksploatacji - Maciej Kostecki ... 97
 • Charakterystyka hydrochemiczna Potoku Toszeckiego w aspekcie oddziaływania na zbiornik zaporowy Pławniowice - Maciej Kostecki, Jerzy Kozłowski, Agata Domurad, Bartłomiej Zych ... 125
 • Pomiary podatności magnetycznej torfowisk wysokich w monitoringu imisji przemysłowych - Zygmunt Strzyszcz, Tadeusz Magiera ... 141
 • Zinc in Soil around Non-ferrous Metals Smelter "Miasteczko Śląskie" - Edyta Sierka, Bernard Palowski, Tadeusz Kimsa ... 169
 • Charakterystyka właściwości gruntów serpentynitowych na zwałowiskach kopalni Nasławice w kontekście ich rekultywacji - Cezary Kabała, Tomasz Szlachta  ... 175

Contact

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20