Archives of Environmental Protection VOL 27 3/2001

  • Inżynieria środowiska jako dyscyplina naukowa - Roman Zarzycki ... 7
  • The Pyrolysis Behavior of Mixtures of Commodity Plastics with Polyvinyl Chloride in a Thermogravimetric Analyzer - Albrecht Heinzel, Tim C. Keener, Soon-Jai Khang ... 11
  • Symulacja numeryczna procesu reburningu z oddziaływaniem pulsacji wykonana za pomocą programu Fluent - Lech Szecówka, Tomasz Golec ... 35
  • Wpływ emisji ołowiu i kadmu z palenisk domowych na kształtowanie stężeń tych zanieczyszczeń w powietrzu - Czesław Kliś, Stanisław Hławiczka ... 53
  • Zapachowa uciążliwość oczyszczalni ścieków komunalnych - Joanna Kośmider, Bartosz Wyszyński ... 69
  • Oznaczanie jonów bromianowych i bromkowych w wodzie metodą chromatografii jonowej - Urszula Olsińska, Antoni Olsiński ... 85
  • Analiza wody: paradygmaty i kontrowersje z pozycji ochrony środowiska naturalnego - Zdzisław S. Hippe, Justyna Zamorska ... 101
  • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne jako element zanieczyszczenia osadów dennych Kanału Gliwickiego - Maciej Kostecki, Marianna Czaplicka ... 119
  • Flora roślin naczyniowych projektowanego obszaru chronionego krajobrazu "Dolina Sztoły" - Barbara Bacler  ... 137

Contact

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20