Archives of Environmental Protection VOL 27 4/2001

 • Model matematyczny walcowej komory pirolitycznej - Krzysztof Wacławiak, Jan Nadziakiewicz ... 7
 • Ocena wpływu źródeł na stężenia zanieczyszczeń powietrza - Czesław Kliś, Marek Matejczyk ... 27
 • Badania hydrochemiczne Kanału Gliwickiego, wybrane fizyczno-chemiczne wskaźniki jakości wody - Maciej Kostecki, Jerzy Kozłowski, Bartłomiej Zych ... 39
 • Wpływ zabudowy kaskadowej na zawartość metali ciężkich w osadach dennych Kanału Gliwickiego - Maciej Kostecki ... 63
 • Wybrane wskaźniki fizyczno-chemiczne jakości wody rzeki Przemszy (woj. śląskie) na przestrzeni lat 1979-1999 - Antoni Deryło, Maciej Kostecki, Piotr Szilman ... 119
 • Niektóre metale ciężkie w wodzie i osadach dennych rzeki Przemszy - Antoni Deryło, Maciej Kostecki, Piotr Szilman ... 119
 • Zmiany w sestonowych zespołach wrotków występujących w potoku Ślepiotka poniżej spływu wód ze stawu śródleśnego - Anna Niesler ... 129
 • Dynamics of Soil and Water Properties of Land Irrigated with Wastewater from Yeast Production. Part I. - Czesława Rosik-Dulewska, Ryszard Błaszków ... 143
 • Trace Element Content (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) in Farm-Land Soils in Poland - Henryk Terelak, Arkadiusz Tujaka, Teresa Motowicka-Terelak ... 159
 • Stałe odpady chelatowej metody jednoczesnego usuwania tlenków siarki i azotu z gazów odlotowych - Tomasz Rachwał, Tomasz T. Suchecki ... 175
 • Spis treści vol. 27, 2001 (w języku angielskim) ... 185
 • Spis treśi vol. 27, 2001 (w języku polskim) ... 189
 • Indeks autorów vol. 27, 2001 ... 193

 

Contact

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20