Archives of Environmental Protection VOL 28 2/2002

  • Application of the Asymmetric Profiles of Gas Velocity to an Electrostatic Precipitator - Maria Jędrusik, Arkadiusz Świerczok, Edward Nowaczewski, Marian Sarna ... 5
  • Badania biofiltracji gazów odlotowych z emalierni drutów nawojowych - skala laboratoryjna - Andrzej Wieczorek ... 17
  • Odour of Mixtures of Cyclohexane and Cyclohexanone - Joanna Kośmider, Małgorzata Zamelczyk-Pajewska, Bartosz Wyszyński ... 29
  • Opad atmosferyczny jako element bilansu zanieczyszczeń zbiorników zaporowych hydrowęzła Kłodnicy - Maciej Kostecki ... 45
  • Application of Neural Networks to Mathematical Modeling of Sedimentation Processes - Włodzimierz P. Kowalski, Krzysztof Kołodziejczyk, Tomasz Zacharz ... 59
  • Związki azotu i fosforu w wodzie i osadach dennych Kanału Gliwickiego - Maciej Kostecki, Jerzy Kozłowski ... 71
  • Bakterie wskaźnikowe stanu sanitarnego i potencjalnie chorobotwórcze w wodzie zbiornika zaporowego Dzierżno Duże (woj. śląskie) - Aleksandra Smyłła, Katarzyna Głowacka, Maciej Kostecki ... 87
  • Dynamics of Soil and Water Properties of Land Irrigated with Wastewater from Yeast Production. Part II - Czesława Rosik-Dulewska, Ryszard Błaszków ... 95
  • Metodyka postępowania z nieopisanymi odczynnikami chemicznymi przeznaczonymi do utylizacji lub eliminacji - Andrzej Skibiński, Teofil Korolewicz, Jacek Majewski, Małgorzata Majka, Andrzej Rajca, Marian Turek ... 107
  • Usuwanie metali ciężkich z ciekłych odpadów z laboratorium dydaktycznego chemii nieorganicznej - Marian Turek, Teofil Korolewicz, Jacek Majewski  ... 127

Contact

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20