Archives of Environmental Protection VOL 28 3/2002

 • Modelowanie rozprzestrzeniania emisji z pojazdów samochodowych w terenie zabudowanym - Marek Janusz, Jan Nadziakiewicz ... 5
 • Kinetyka redukcji FeIIIedta roztworami ditioninu sodowego - Barbara Mathews, Tomasz T. Suchecki ... 21
 • Dezaktywacja roztworów absorpcyjnych chelatowej metody wspólnego usuwania SO2 i NOx - Tomasz Rachwał, Tomasz T. Suchecki ... 33
 • Wpływ pola magnetycznego na proces oczyszczania ścieków. I. Przemiany związków organicznych i azotu w polu magnetycznym o indukcji 180 mT - Marta Janosz-Rajczyk, Agnieszka Tomska ... 41
 • Wpływ pola magnetycznego na proces oczyszczania ścieków. II. Przemiany związków organicznych i azotu w polu magnetycznym o indukcji 20 mT i 40 mT - Marta Janosz-Rajczyk, Agnieszka Tomska ... 51
 • Jakość wód studni wiejskich w wybranych gminach województwa lubelskiego - Jolanta Raczuk, Katarzyna Sarnowska ... 63
 • Radioizotopy w osadach dennych antropogenicznego zbiornika wodnego Dzierżno Duże (Województwo Śląskie) - Maciej Kostecki, Marek Tuszyński ... 77
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w osadzie z oczyszczalni przemysłowej - Agnieszka Popenda, Maria Włodarczyk-Makuła, Marta Janosz-Rajczyk ... 89
 • Planktonowa fauna skorupiakowa wybranych zbiorników zapadliskowych województwa śląskiego - Antoni Deryło, Maciej Kostecki, Danuta Kowalczyk, Piotr Szilman ... 99
 • Ecological Aspects of Remadiated Post-mining Areas after Zinc and Lead Exploitation in Southern Poland - Zygmunt Strzyszcz, Thomas Heinkele ... 113
 • Zawartość metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu i roślinności składowiska żużla hutniczego ZGH "Orzeł Biały" w Piekarach Śląskich - Marzena Ferdyn, Zygmunt Strzyszcz ... 121
 • Warunki aerodynamiczne stymulatorem rozwoju grzybów pleśniowych w obiektach budowlanych - Barbara Janińska  ... 133

Contact

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20