Archives of Environmental Protection VOL 28 4/2002

 • SECOTOX - The International Society of Ecotoxicology and Environmental Safety in the Third Millennium - Trends and Challenges - Irena Twardowska ...3
 • Halometanes and Organic Pollutants in Drinking Water after Disinfection - Marite Bake, Silvija Pastare, Una Zilbere, Inese Pastare ... 9
 • Evaluation of Hydrogeochemical Stability of Jurassic Waters of Lublin Coal Basin as the Basis of Using Them in Balneology - Małgorzata Ciosmak ... 15
 • Toxic influence of new wood preservatives on plants growth - Elżbieta Grabińska-Sota, Danuta Witecy ... 27
 • Application of Ion Chromatography for Determination of Oxyhalides Anions in Water - Rajmund Michalski ... 33
 • Availability of Heavy Metals in Soil of Dąbrowa Górnicza to Plants - Bronisław Wyżgolik, Stanisław Karweta, Ewa Surowiec ... 41
 • Assessment of Clarification Efficiency of Flocculated Suspensions on the Basis of Floc Size Measurement - Bernard Połednik ... 51
 • Badania samooczyszczania wód kopalnianych z wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych - Beata Caban-Pabian ... 57
 • Zanieczyszczenia pestycydowe w wodach powierzchniowych regionu północno-wschodniego - Katarzyna Ignatowicz-Owsieniuk ... 67
 • Wrotki (Rotifera) planktonowe w zapadlisku na rzece Łękawce (Bojszowy - Jedlina) - Irena Bielańska-Grajner, Anna Niesler ... 81
 • Przeżywalność szczepu Escherichia coli K12 J62-1 w wodzie zbiornika Dzierżno Duże - Aleksandra Nadgórska, Aleksandra Smyłła, Maciej Kostecki ... 89
 •  Zanieczyszczenie gleb lotniska w Dęblinie substancjami ropopochodnymi - Stanisław Baran, Patryk Oleszczuk ... 105
 • Comparison of Some Wet Decomposition Methods for Mercury Determination in Industrial Waste - Jerzy Ciba, Joanna Kluczka, Maria Zołotajkin ... 117
 • Spis treści vol. 28, 2002 (w języku angielskim) ... 127
 • Spis treści vol. 18, 1001 (w języku polskim) ... 131
 • Indeks autorów vol. 28, 2002 ... 135

 

Contact

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20