Archives of Environmental Protection VOL 29 1/2003

 • Results of Research on Inventory Uncertainty of Methane Fugitive Emission from Coal Mining System - Lidia Gawlik, Ireneusz Grzybek ... 3
 • Przestrzenno-czasowe zależności stężeń ozonu w regionie Czarnego Trójkąta - Artur Gzella, Jerzy Zwoździak ... 25
 • Biological Water Quality Assessment of the Ścinawa Niemodlińska River Based on the Biotic Index Method - Izabela Czerniawska-Kusza ... 39
 • Przemiany podstawowych form azotu i fosforu w zbiorniku antropogenicznym Nakło-Chechło - Maciej Kostecki, Agata Domurad ... 47
 • Badanie chemizmu wód układu hydrodynamicznego jeziora Druzno - Roman Cieśliński ... 65
 • Flora synantropijna terenów poeksploatacyjnych Kopalni Węgla Kamiennego "Saturn" w Czeladzi (Zagłębie Dąbrowskie) - Paweł Olszewski ... 81
 • Mszaki rezerwatów przyrody "Mokrzyk" i Skarpa Wiślicka" na Pogórzu Śląskim - Adam Stebel ... 99
 • Wpływ zanieczyszczeń gazowych na przewodnictwo elektrolityczne wybranych roztworów - Krystian Leonard Chrzan, Anna Zwoździak ... 111
 • Wpływ wilgotności na przeżywalność drożdży i pleśni w filtrach włókninowych - Ewa Sztompka, Ewa Karwowska, Ewa Miaśkiewicz-Pęska ... 119
 • Oznaczanie chromu(VI) w wodach na poziomie śladów techniką chromatografii jonowej - Rajmund Michalski ... 127
 • Izotopy promieniotwórcze w osadach dennych antropogenicznego zbiornika wodnego w Pławniowicach - Marek Tuszyński, Maciej Kostecki ... 135
 • Zawartość Pb, Cr, Cd, Ni, Fe, i Al w żytnim i ziemniaczanym wywarze gorzelnianym - Stanisław Kalembasa, Paweł Chromiński  ... 141

Contact

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20