Archives of Environmental Protection VOL 29 2/2003

 • Hałda Poprzemysłowa - Obiekt Obserwacji Procesów Biologicznych - Adam Rostański ... 3
 • Wstępne badania nad jakością pyłku, nasion i przeżywalnością siewek brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.) pochodzących z drzew rosnących na zwałowisku pocynkowym - Izabella Franiel ... 5
 • Hałda Huty im. T. Sendzimira w Krakowie - miejscem występowania interesujących obcych gatunków roślin - Janusz Guzik ... 13
 • Obecny stan zasobów introdukowanych fiołków galmanowych Viola guestphalica Nauenb. i Viola calaminaria (Ging) Lej. na zwałowisku w Katowicach - Wełnowcu - Monika Jędrzejczyk, Katarzyna Bzdęga, Adam Rostański ... 21
 • Flora naczyniowa wybranych zwałów pocynkowych miasta Ruda Śląska (Górny Śląsk) - Aleksandra Mańczyk, Adam Rostański ... 31
 • Przykład spontanicznej sukcesji roślinności na terenie starego wykopu w Mikołowie - Gniotku - Tadeusz Molenda, Damian Chmura ... 49
 • Udział traw w rozwoju zbiorowisk roślinnych w siedliskach trudnych - Anna Patrzałek ... 57
 • Oribatid Fauna (Acari: Oribatida) of Abandoned Galena-calamine Wastelands - Piotr Skubała ... 67
 • Flora naczyniowa wybranych zwałów pogórniczych miasta Ruda Śląska (Górny Śląsk) - Gabriela Woryna, Adam Rostański ... 77
 • The Diversity of Spontaneous Woodland Vegetation on Coals Mine Heaps of Upper-Silesian Industrial Region - Gabriela Woźniak, Andrzej Pasierbiński, Adam Rostański ...93
 • Znaczenie hałd poeksploatacyjnych w krajobrazie Górnego Śląska - Marzena Lamparska-Wieland, Jan Maciej Waga ... 107
 • Obfite stanowisko kruszczyka błotnego (Epipactis palustris (L.) Cranz) na zwałowisku hutniczo-kopalnianym w Świętochłowicach - Chropaczowie - Adam Rostański, Monika Michalska  ... 115

Contact

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20