Archives of Environmental Protection VOL 29 4/2003

 • Selected Anions and Cations in Mineral Waters - Rajmund Michalski ... 3
 • Ocena warunków napełniania wodą wyrobiska popiaskowego na przykładzie K.P.P. "Kotlarnia S.A." - Jerzy Mazierski, Maciej Kostecki, Eligiusz Kowalski ... 13
 • Application of Mineral Fertilizers for Forest Reclamation of Mine Spoils in Poland - Zygmunt Strzyszcz ... 25
 • Wstępne badania nad oznaczaniem potencjalnie biodostępnych frakcji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebach zanieczyszczonych tymi związkami - Bożena Smreczak, Barbara Maliszewska-Kordybach ... 41
 • Wpływ biosurfaktantów i surfaktantów syntetycznych w obecności słabego pola elektrycznego na migrację bakterii i biodegradację zanieczyszczeń w gruncie - Krzysztof Piechowiak, Andrzej Olszanowski ... 51
 • Efekty zastosowania biopreparatów naturalnych i komercyjnych w bioremediacji gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi - Ewa Zabłocka-Godlewska, Korneliusz Miksch ... 61
 • Ocena efektywności fitoremediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi z wykorzystaniem metody ekstrakcji sekwencyjnej - Barbara Gworek, Krystyna Jeske, Joanna Kwapisz ... 71
 • Ocena przydatności topinamburu (Helianthus tuberosus L.) do fitoremediacji gleby zanieczyszczonej Cd, Pd, Ni, Cu i Zn - Jacek Antonkiewicz, Czesława Jasiewicz ... 81
 • Wpływ jonów żelaza na biodegradację węglowodorów oleju napędowego - Ewa Kwapisz, Aneta Piątkowska, Małgorzata Piotrowicz-Wasiak, Jacek Polak, Stanisław Bielecki ... 89
 • Aktywność dehydrogenaz jako wskaźnik zmian zawartości WWA w glebie użyźnionej osadem ściekowym - Stanisław Baran, Elżbieta J. Bielińska, Patryk Oleszczuk, Ewa Baranowska ... 97
 • Testy toksyczności ostrej wykorzystujące bioluminescencję bakterii w ocenie efektów skażenia i remediacji środowiska - Beata Cwalina, Anna Wiącek-Rosińska ... 107
 • Wpływ szczepionek grzybowych na ubytek zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby - Wioletta Przystaś, Krzysztof Ulfig, Korneliusz Miksch, Aleksandra Witała, Jerzy Szdzuj ... 115
 • Wpływ pH na efektywność biodegradacji produktów naftowych w glebie - Hanka Boszczyk-Maleszak, Anna Zabost, Ewa Bieszkiewicz ... 125
 • Zmiany właściwości fizykochemicznych gleb i wody gruntowej będących pod wpływem metanu i tetrahydrotiofenu uwolnionych w czasie awarii gazociągu - Halina Dąbkowska-Naskręt, Piotr Malczyk ... 133
 • Spis treści vol. 29, 2003 (w języku angielskim) ... 145
 • Spis treści vol. 29, 2003 (w języku polskim) ... 148
 • Indeks autorów vol. 29, 2003 ... 151

Contact

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20