Archives of Environmental Protection VOL 30 1/2004

 • Insight in the Problems of Mass Transport Modelling in Granular Layer - Anna Adach, Stanisław Wroński
 • The Influence of the Type and Quality of Coal on NOx Emission During Pulverised Coal Combustion - Wiesław Rybak, Wiesław Ferens, Arkadiusz Maczuga ... 3
 • Badania możliwości wykorzystania odpadów wapiennych z procesu produkcji sody, jako sorbentu do suchego i mokrego odsiarczania spalin - Stanisław Słupek, Andrzej Buczek, Andrzej Sadowski ... 21
 • Wpływ turbulencji strugi gazu na charakterystyki anemometryczne sond aspiracyjnych pyłomierzy grawimetrycznych - Przemysław Kateusz, Zbigniew Popiołek, Jerzy Szulikowski ... 43
 • Oznaczanie metodą PIXE i RBS pierwiastków śladowych we frakcjach ziarnowych pyłu emitowanego z kotłów energetycznych - Joanna Staisz, Bogusław Rajchel, Jan Konieczyński ... 65
 • Emisja biogazu z osadów dennych zbiornika wodnego w warunkach silnej antropopresji - Maciej Kostecki, Jerzy Mazierski, Eligiusz Kowalski ... 79
 • Zastosowanie wskaźników zdrowia środowiskowego do oceny jakości wody i systemów sanitarnych w województwie śląskim - Marzena Zaciera, Wojciech Mniszek, Jolanta Kurek ... 91
 • Izotopy promieniotwórcze w osadach dennych Rybnickiego Zbiornika Zaporowego - Maciej Kostecki, Marek Tuszyński ... 101
 • Poziom glikogenu w wątrobie i mięśniach szkieletowych leszczy (Abramis brama) zarażonych plerocerkoidami Ligula intestinalis (Cestoda: Pseudophyllidea) - Zbigniew Pokora, Sławomir Kwiatkowski ... 113
 • Pierwiastki śladowe w glebach wybranych rezerwatów Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" - Jolanta Raczuk ... 121
 • Mchy rezerwatu przyrody "Kuźnie" w Beskidzie Śląskim (Karpaty Zachodnie) - Adam Stebel ... 133
 • Fitoekologiczne badania populacji Euphorbia epithymoides L. w Dąbrowie Górniczej - Sikorce - Teresa Zaufal, Beata Babczyńska-Sendek  ... 143

Contact

Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze

41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
tel.: +48 32 271 64 81
tel.: +48 32 271 70 40
e-mail: ipis@ipispan.edu.pl
NIP: 648-000-67-20